Krimi

Breiviks dom var for mild: Nu er norsk lov ændret

Der var hård kritik, da Anders Behring Breivik blev dømt for terrorangrebet i Norge. Nu svarer Norge igen og ændrer loven.

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Da Anders Behring Breivik blev dømt for terrorangrebet på Oslo og Utøya, hvor han slog 77 mennesker ihjel, fik han den strengest muliige straf i Norge.

Den nu 37-årige massemorder blev vurderet som strafegnet - altså ikke sindssyg - og idømt forvaring i 21 år med en mindstetid på 10 år, hvilket vil sige, at han efter 10 år kan begynde at søge om prøveløsladelse, mens staten på den anden side kan søge om at få straffen forlænget efter 21 år.

- Det blev kritiseret, at man ikke havde strengere straf, da Breivik blev dømt - og det er nu ændret, så der er en dom, der hedder 'forvaring op til 30 år'. Men det gælder jo ikke med tilbagevirkende kraft, siger Tore Stenshagen, der er afdelingsleder i Skien fængsel, til TV 2.

Alligevel er det i forbindelse med retssagen, som Breivik har anlagt mod den norske stat, kommet frem, at han ikke forventer at blive løsladt igen. '

Nogensinde - selvom alt jo kan ske i fremtiden, som hans advokat udtrykker det.

For vurderes det, at Breivik fortsat er farlig - eller at det er farligt for ham at være på frii fod - vil prøveløsladelser kunne forhindres,ligesom staten vil få mulighed for at få hans straf forlænget, i princippet til han dør.

Er blevet truet i fængslet

I det topsikrede fængsel i Skien, hvor Breivik sidder fængslet, er der i øjeblikket indsat 75 fanger, som i gennemsnit afsoner domme på omkring seks års fængsel.

Breivik har intet fællesskab med nogen af dem. Han hævder selv, at han ønsker det, men flere tilfælde af trusler mod hans liv blandt medfangerne er også blevet beskrevet i løbet af retssagens første dage.

Blandt enkelte af fangerne har truslerne været så voldsomme, at de er blevet fjernet fra fængslet, mens retssagen kører i en intermistisk retssal i fængslets gymnastiksal.

- Det er ikke her, man afslutter sin afsoning. Man begynder her, og så afslutter man andre steder. Det er et fængsel med et højt sikkerhedsniveau, siger Tore Stenshagen.

I alt afsoner 50-60 fanger lige nu en forvaringsdom i Norge, men i Norge er det sådan, at forvaringsdommen sagtens kan være mildere end Breiviks, for eksempel 12 års forvaring med otte års mindstetid.

- Det er meget usædvanligt at blive idømt 21 års forvaring. Det sker næsten aldrig, siger Tore Stenshagen.