Krimi

Breivik erklærer sig åbent som nazist

Anders Breivik har onsdag formiddag tre timer til at forklare, hvorfor han mener, han afsoner sin forvaringsdom i strid med menneskerettighederne.

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Iført et sort jakkesæt og næsten kronraget har Anders Behring Breivik taget plads i vidneskranken i den improviserede retssal i fængslet i Skien.

Det er første gang siden den oprindelige terrorretsag for fire år siden, at Breivik har lejlighed til at udtale sig til omverdenen.

- Jeg er partisektetær i det politiske parti Nordiske Stat, konstaterede Breivik, da dommeren indledningsvis bad ham om at stadfæste de personlige oplysninger.

Lover sandhed

Herefter lovede han at tale sandt - og blev instrueret af dommer Helen Andenæs Sekulic om, at retten ikke er interesseret i at høre om hans forskellige ideologier.

- Det, retten er interesseret i, er at høre om soningsforholdene. Jeg vil have, at du forklarer om din hverdag. Jeg kan ikke garantere, at jeg ikke vil gribe ind, hvis retten føler, at det er nødvendigt, lød det fra dommeren.

Breivik på den anden side har gjort rede for, at staten Norge efter hans overbevisning på ulovlig vis har forhindret ham i at udtrykke sig - og efter retssagen vil den gøre det igen, mener han.

- Jeg har prøvet at tage så mange hensyn som muligt, siger Breivik.

- Realiteten er, at staten har kneblet mig i de sidste fire år ... og efter dette vil jeg igen blive ulovligt kneblet af staten, siger han.

Tilhænger af Hitler

Breivik har derfor bedt dommeren om ikke at afbryde ham og fortæller, at han den 29. oktober 2015 opdaterede sit partiprogram.

- Der er ikke tale om et radikalt partiprogram, siger han.

Men nazist, det har han været altid, forklarer han. Selvom det i mange år var i det skjulte.

- Faktum er, at jeg har været dedikeret nationalsocialist i 25 år. Jeg læste Hitlers 'Mein Kampf' første gang, da jeg var 14 år gammel.

- Jeg kommer til at kæmpe for nationalsocialismen til den dag, jeg dør. Men staten er ikke tilfreds med dette og ønsker, at jeg skal tage afstand med min grundideologi, siger Breivik.

Dommeren bad ham dog tirsdag eftermiddag om at vise hensyn og ikke at hilse med den naziske strakte arm mod tilhørerne i retssalen - og det rettede han sig efter.

Mener, der er tale om tortur

Den nu 37-årige dømte massemorder fortæller også om de 'umenneskelige' forhold, han især i de første år blev udsat for, da han afsonede sin straf i Ila Statsfængsel.

Om tusindvis af tilfælde, hvor han blev lagt i håndjern, hundredevis af nøgenvisitationer - og to år med kold kaffe, fordi han ikke måtte få en termokande samt to år, hvor han kun måtte spise af plasticbestik.

Ligesom han giver udtryk for, at staten Norge efter hans overbevisning har tortureret ham i et forsøg på at begå selvmord.

- Jeg har været ved at knække flere gange – og jeg er nær ved at knække nu. Selv den stærkeste person har en grænse, siger Breivik og beskriver tiden på Ila som et helvede.

Og igen klager han over, at han ikke må have socialt samvær med andre fanger:

- Mit krav har i fem år været at få fællesskab med andre indsatte. Jeg har ikke intentioner om at radikalisere nogen, siger Breivik.