Krimi

Statens advokat advarer: Pas på, Breivik lyver

Massemorderen Anders Behring Breivik hævder, at han har taget skade af de forhold, han lever under i det topsikrede Skien fængsel.

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Allerede i oktober 2011 viste Breivik tegn på isolationsskader, har hans advokat forklaret tirsdag - ligesom det i august måned 2015 skal have lydt fra Skien fængsel, at indikationerne af isolationsskaderne indebærer, at Breivik blander ting sammen og i højere grad end tidligere glemmer ting.

Undersøgelserne skal man dog ikke lægge alt for stor vægt på, mener staten Norges advokat Marius Emberland. For alt, hvad Breivik siger og ytrer, kan der sås tvivl om:

- Han vil fordreje sandheden, hvis han mener, det er vigtigt for hans politiske budskab. Det betyder, at retten må være ekstra påpasselig, siger Marius Emberland også med henvisning til, at Breivik onsdag morgen selv tager plads i vidneskranken i den midlertidige retssal i Skien fængsel for at fortælle om sin side af sagen - hvorfor den nu 37-årige dømte terrorist og massemorder har anlagt en civil retssag mod staten Norge for brud på hans menneskerettigheder.

Helt specifikt for brud på Den Europæiske Menneskerettighedserklærings artikel tre og otte, der handler om henholdsvis ’umenneskelig eller nedværdigende behandling’ samt ’retten til respekt for sit privatliv’ - hvilket også skal omfatte den omfattende brevkontrol, som Breiviks skriftlige kommunikation med omverdenen reguleres under.

På den anden side afviser statsadvokat Marius Emberland, at Breiviks menneskerettigheder er krænket. 

Han henviser til, at Breivik er farlig, at tiltagene har været nødvendige, samt at man har forsøgt at tilbyde Breivik flere aktiviteter, som han dog ikke har ønsket at deltage i.

Marius Emberland henviser til forskellige udtalelser, som Breivik kom med i forbindelse med den oprindelige terrorsag, hvor Breivik blev idømt en forvaringsdom på 21 års fængsel. Der udtalte han, at der ville komme flere terrorangreb, ligesom han i sit 1.500 lange terrormanifest skrev om kommende flugtforsøg - og gjorde rede for, at det bedste tidspukt at hverve deltagere til sin sag netop er, når man afsoner en straf i et fængsel.

Breivik selv mener, at han er berøvet menneskelig kontakt, at han er isoleret og forhindret i at danne sociale relationer - dem han gerne vil have besøg af, må han ikke se - mens dem, han godt må se, ikke er personer, han ønsker besøg af.

Mens statens advokat fortæller, at det også af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at isolere Breivik fra de andre ansatte i fængslet:

Medfange truede med at dræbe Breivik

I et tilfælde trængte en anden indsat i Skien fængsel helt frem til den lukkede afdeling, hvor Breivik afsoner. Han kom så langt frem, at han kunne kommunikere gennem en dør - og han sagde til Breivik, at havde det ikke været for døren, så havde han slået ham ihjel.

Inden Breivik tog plads ved siden af sin advokat Øystein Storrvik tirsdag morgen, vendte han sig mod de 54 journalister i salen. Med en sammenbidt mine svingede han sin strakte højre arm op i en klar nazi-hilsen - i frokostpausen ville Storrvik ikke kommentere, om han på forhånd vidste, at Breivik ville komme med den kontroversielle hilsen.

Han blev også spurgt, om han havde frarådet det:

- Det tror jeg, at alle har gjort, sagde Breiviks advokat.

Den 37-årige drabsmand selv har endnu intet sagt. Men tirsdag morgen sætter han sig i vidneskranken for at give sin version af, hvorfor han mener, at Norge bryder hans grundlæggende menneskerettigheder.