Krimi

Raser over racismedom: De begrænser min ytringsfrihed

Retten i Helsingør har idømt Ole Flemming Nielsen fire dagbøder på 400 kroner for i et Facebookopslag at have sammenlignet islam med nazisme.

"Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen"

Sådan skrev Flemming Nielsen 29. november 2013 på Facebook. Det koster ham nu 1600 kroner og ikke mindst en dom for racisme. Retten i Helsingør har idømt ham fire dagbøder på 400 kroner. Det oplyser anklager Bente Schnack til TV 2, og Flemming Nielsenkræfter selv dommen, som han ikke er overrasket over.

Straffelovens racismeparagraf

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Kilde: Retsinformation.dk 

- Det var da på ingen måde uventet. Der er en klar tendens til, at retsvæsenet misbruger racismeparagraffen til at begrænse ytringsfriheden.

Kan ikke anke

Han benægter ikke at have skrevet opslaget, hvor der også stod, at "den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid", men han mener ikke, at det på nogen måde kan betragtes som racisme.

- Jeg har ikke overtrådt den paragraf, jeg blev anklaget for. Jeg nævner ikke religionen islam eller muslimer med et ord. Det er henvist til islamister og ideologien islam, understreger Flemming Nielsen.

Han mener ikke, det er tilfældigt, at hans straf er blevet så lav som den er.

- De har været smarte ved at gøre den så latterligt lav. Den er nemlig under bagatelgrænsen, så jeg kan ikke anke den. Det ville jeg ellers have gjort.

- Jeg ser det som noget principielt. De skal ikke have lov at undertrykke folks ytringsfrihed, siger Flemming Nielsen.

Anklageren er fint tilfreds

Anklager Bente Schnack havde blot forlangt dagbøder, så hun er fint tilfreds, selvom hun også mener, det er en meget mild dom. Hun mener ikke, der er forskel på, om Flemming Nielsen taler om ideologien eller religionen islam.

- Det er ret vanskeligt at se forskel, siger hun.

Flemming Nielsen understreger, at dommen ikke afskrækker ham fra at dele sine holdninger på sociale medier en anden gang.

- Tværtimod har det kun ansporet mig til at påpege uretfærdighed. Det har kun givet ekstra kampgejst.

- Selvfølgelig vil jeg have i baghovedet, at man kan risikere at blive dømt for paragraffer, man ikke har overtrådt. Men jeg skriver i forvejen altid sagligt og velovervejet, siger Flemming Nielsen.