Krimi

Første sag i 7 år: Så sjældent bliver børn fængslet i isolation

Den 15-årige pige, der i går blev fængslet i isolation, er den første siden 2008, viser tal fra Rigsadvokaten

Da en 15-årig pige fra Kundby på Sjælland i går blev fængslet bag dobbelt lukkede døre i dybeste hemmelighed ved Retten i Holbæk, var det ikke det eneste usædvanlige  i sagen.

Højst udsædvanligt er det også, at den 15-årige blev fængslet 14 dage i isolation og i et arresthus - altså blandt voksne mennesker - og ikke i surrogat, som børn normalt bliver.

Det viser en gennemgang af Rigsadvokatens redegørelser om isolationsfængslinger, som TV 2 har foretaget.

Sidste gang, en ung under 18 år blev fængslet i isolation, var i 2010. Dengang var der tale om en drabssag, og personen var 17 år gammel.

Sidste gang en 15-årig blev fængslet i isolation var i 2008. Også dengang var det i forbindelse med, at en person var blevet slået ihjel.

Børnerådet: Loven skal laves om

Hos Børnerådet mener man, at loven skal laves om, så børn ikke bliver fængslet i isolation.

- Vi er modstandere af at isolere. Det bør afskaffes, og vi tager afstand fra at putte børn i almindelige fængsler, siger Per Larsen, der er formand for Børnerådet.

Loven blev lavet om i 2006 efter kritik fra blandt andre Børnerådet og FN's Børnekomitte, så der nu skal 'helt særlige omstændigheder' til.

Ifølge forarbejdet til loven - og en afgørelse fra Højesteret i 1999 - må børn på 15 og 16 år 'som altovervejende hovedregel' ikke fængsles i isolation, og aldrig hvis der er tale om en tilståelsessag.

- For eksempel kan der være tilfælde, hvor der er tale om meget alvorlig narkotikakriminalitet eller meget alvorlig personfarlig kriminalitet med én eller flere medgerningsmænd på fri fod, og hvor det på baggrund af den konkrete sags oplysninger må antages, at der foreligger en alvorlig kollusionsrisiko, står der i forarbejdet til loven.

Ikke realistisk med lovændring

Hos Børnerådet - og som gammel politimand - erkender Per Larsen, at det næppe er realistisk med en lovændring - ikke mindst i lyset af sager som denne, hvor politiet åbenbart har en enddog meget velbegrundet frygt for, at efterforskningen vil blive skadet, hvis ikke pigen skærmes helt af fra resten af verden.

- Helt at lukke af for det (isolationsfængsling, red.) er nok svært, hvis man virkelig har en spektakulær sag, som kan gå hen at blive ødelagt. Jeg håber virkelig på, at fokus er på at sørge for, at den, der isoleres og situationen omkring personen, er så lempelig som over hovedet mulig. Der er ingen tvivl om, at de bliver skadet af at sidde i isolation. Risikoen for en permanent skade er større, jo yngre de er, siger Per Larsen.

- Det er jo børn, vi snakker om, siger Per Larsen.