Landsret blåstempler ny fem gange så stram kurs i pusher-sag

16x9

Når en pusher sælger joints, skal han fremover ikke kun dømmes for den mængde cannabis, der er i jointen. Han skal også dømmes for tobakken.

Det fastslog Østre Landsret fredag, da landsretten tog stilling til den første af i alt seks sager om organiseret handel med hash på Christiania.

Samtlige 10 tiltalte blev dømt i sagen - fire fik skærpet straffen fra byretten. I byretten fik de samlet set 22 og et halvt års fængsel. I landsretten kostede det samlet set i år mere.

Landsretten mente også, at hovedparten af de 10 havde solgt mere hash, end byretten var nået frem til.

Samlet set blev de derfor dømt for 79 kilo mere på tværs af boderne i sagen.

Landsretten var på jomfruelig jord på ét punkt i sagen, nemlig politiets påstand om, at det var den samlede vægt af jointen, der skulle dømmes for, og ikke kun den mængde cannabis, som var i jointen.

Som TV 2 tidligere har beskrevet, har Københavns Byret i de seks Pusher Street-sager været uenig om spørgsmålet, men fredag nåede landsretten altså frem til, at tobakken skal tælles med. Det betyder, at hvor der tidligere kun er dømt for f.eks. 0,33 gram hash i en joint, blev der fredag dømt for 1,56 gram - altså næsten en femdobling.

Forsvarerne har under sagerne påpeget, at politiet var ved at gøre op med årtiers praksis, mens anklagerne har henvist til, at det i andre narkosager er sådan, at også det fyldstof, som pusherne fylder i f.eks. amfetamin og kokain, tælles med.

Landsretten støttede den nye kurs til det faktum, at hash-pushernes joint-produktion 'må antages at ske med henblik på at gøre disse stoffer mere tilgængelige og lettere omsættelige for dermed øge salg og fortjeneste'.

- Landsretten bemærker videre, at de målte værdier af THC (det psykoaktive stof) i jointene lå på mellem 3 og 15 %, og at THC-værdien i hash i de senere år gennemsnitligt har ligget på 12 %. På baggrund af disse oplysninger må joints anses som et cannabisholdigt produkt som sådan, og den samlede vægt af hashmixet i jointen skal derfor indgå ved beregningen af de solgte mængder hash m.v., skriver landsretten i sin afgørelse, der kan læses her:

Skal dømmes for hash, man ikke selv har solgt
Landsretten understreger i dommen også, at den nye kurs dermed bringer praksis i joint-sager 'i overensstemmelse med retspraksis vedrørende hårde stoffer'.

Højesteret fastslog i 2006, at en mand ikke skulle dømmes for de 2,5 kilo amfetamin, han havde indkøbt, men for de 10,9 kilo amfetamin, som han blandede indkøbet op til.

Et andet centralt spørgsmål i sagen var, om pushere, stik-i-rend-drenge og hashvagter kunne dømmes for hashsalg på de mange dage, hvor politiet ikke vidste, om de befandt sig i en hashbod.

Det mente landsretten godt, at de kunne.

- Landsretten finder, at det efter en samlet vurdering herefter kan lægges til grund, at den økonomisk indbringende hashhandel på Christiania, der fandt sted fra de mange hashboder beliggende i Green Light District, havde en velorganiseret og professionel karakter, som byggede på og forudsatte et samvirke mellem de involverede personer eller grupper af personer, der således tilsammen udgjorde et kriminelt netværk, skriver landsretten i dommen.

Alle tiltalte var set så mange gange i boderne, at de ifølge landsretten har haft en fast tilknytning til de respektive boder, og derfor 'vil de tiltalte tillige som udgangspunkt kunne gøres strafferetligt ansvarlige for handlen med hash og hashprodukter også i de perioder, hvor de har oplyst at have været bortrejst eller lignende, og hvor de efterfølgende har genoptaget deres aktivitet i forbindelse med hashhandlen,' står der i dommen.

TV 2 lavede en grafik over sagskomplekset, da det kørte i byretten. Det kan du gå på opdagelse i nedenfor. Grafikken opdateres med nye oplysninger fra de seks sager, når landsretten har afgjort dem

Her blev hashen solgt

Det tal, tv2.dk anvender for hver enkelt bod, er det største kvantum for den enkelte bod, der anføres i anklageskriftet. Vi har kun brugt tal for personer, der alene er tiltalt for at have medvirket til salg fra én bod.
Kun for 1 af 25 boder – nemlig bod 18 – findes dette tal ikke. Det skyldes, at den eneste person, der i anklageskriftet knyttes til hash-salg fra bod 18, også har solgt hast i tre andre boder. Det er derfor uvist, hvor mange af de 86 kg, som han er tiltalt for at sælge på tværs af de fire boder, der er solgt i bod 18.
Sortere: mængde | mistænkte
Navn Mængde Mistænkte

Bod

er mistænkt for i større eller mindre grad at have været med til at sælge kilo hash fra boden i perioden mellem den og ( forhold i alt).
Mistænkte Alder Periode

Politiets mange mistænkte

Den hash-mængde, som den enkelte er tiltalt for, er politiet nået frem til ved at gange bodens anslåede daglige salg med det antal dage, som den tiltalte menes at medvirke til hash-salg.
Regnestykket for antallet af dage som hash-pusher bygger nemlig ikke kun på de gange, politiets undercover-agenter har set en tiltalt ved en hash-bod. Det dækker over alle dage mellem første og sidste gang en mistænkt er blevet set i boden. Er en person set 30 gange i 2013, og boden ifølge politiet har solgt 1 kilo hash dagligt, lyder tiltalen ikke på 30 kilo hash, men på 365 kilo.
Personer fremhævet med gult er idømt ubetinget fængsel. Tryk for at læse dommen.
Sortere: mængde | alder
Initialer Alder Mængde Periode Fængselsdom

, Mistænkte ''''

Mistænkt-årig .
'''' er mistænkt
for at være impliceret i salg af kilo hash.
Ifølge politiet er det sket i perioden til fra .
Det sagde retten:
er kendt skyldig i salg af kilo hash og straffes med s ubetinget fængsel.
Boder

Danmarks største hash-sag

Københavns Politi nedsatte i september 2012 enheden Task Force Pusherstreet for at bekæmpe åbenlys hash-handel på Christiania Enheden indledte ’Operation Nordlys’, der førte til masseanholdelser 13. marts 2014.
77 personer er tiltalt i seks sager og fordelt over 25 hash-boder. Hvis politiets tal står til troende, skal boderne have langet næsten 8,5 tons hash over disken siden september 2012. Politiet har dog i anklageskriftet kun knyttet tiltalte til salg af 6,8 tons hash.
Denne grafik bygger på et kort, som Københavns Politi har fremlagt ved flere retsmøder, tv2.dk har overværet. Oplysninger om antallet af tiltalte og kilo er hentet fra sagens anklageskrift.
Grafik Said Nuh
{kg} {baddies}
{index}. {href} {age} år {kg} kg {date1} - {date2}{sentence}
{href} {age} år {date1} -
{date2}
Enkelt(e) dag(e)
før {date}