Kritik: Uacceptabelt, at ny kæmpe hash-sag først slutter i 2017

En ny stor sag om organiseret handel med hash på Christiania kommer til at kræve 65 retsdage ved Københavns Byret.

Der er rejst tiltale i sagen, der i det store og hele er efterforsket færdig, men alligevel kan sagen efter byrettens vurdering først begynde 31. august 2016 og slutte i marts 2017.

Det oplyste specialanklager Laura Birch, da dørene for første gang blev åbnet for offentligheden i sagen torsdag.

Politiet mener, at man i sagen både har fået optrevlet de jointfabrikker, som hash-boden på Christiania har fået en del af sine varer fra, og så hele det netværk, der har stået for boden – i alt 16 personer, der nu er tiltalt i samme sag.

Og byretten og forsvarerne har først kunnet få kalenderne til at gå op fra august 2016 og frem.

Både sagens forsvarere og specialanklager Laura Birch mener, at den ventetid er urimelig.

- Jeg protesterer mod, at det skal blive den endelige berammelse. Det er alt for sent, sagde Laura Birch torsdag.

Hun mener, at sagen bør begynde ved Københavns Byret i april 2016 og har indgivet et kæreskrift og byrettens afgørelse om først at indlede sagen i august 2016.

Sagen handler efter politiets opfattelse om organiseret hash-salg fra den bod, der er den første, kunderne møder fra hovedindgangen på Christiania, kaldet Fronten.

Politiet mener, at boden har solgt 1,9 kilo hash, skunk og pot dagligt samt ikke under 300 joints. I hele den periode, boden er blevet efterforsket – april 2014 til september 2015 – skal boden derfor have solgt omkring 1230 kilo hashprodukter, fremgår det af anklageskriftet.

Alle 16 nægter sig skyldige.

Også en stribe forsvarere protesterede torsdag over berammelsen. Flere undrede sig over, at politiet har besluttet at køre endnu en kæmpe-sag med 16 tiltalte – i stedet for at dele sagen op i to.

På den måde ville det være muligt for de mange forsvarere og byretten at få kalenderne til at gå op tidligere end i august 2016.

- Jeg kan ikke se, at der er en sammenhæng mellem jointfabrikken og medarbejderne i boden. Det eneste er, at man mener, at jointsene blev leveret til boden. Og hvad så? Medarbejderne har ikke medvirket til produktion af joints, og derfor burde sagen være delt op i to, sagde forsvarer Ole Olesen torsdag.

Ingen af forsvarerne har dog indgivet en begæring til retten om at få sagen delt op anderledes.

Alle 16 i sagen blev torsdag fængslet i 14 dage yderligere i håb om, at Østre Landsret inden da har taget stilling til, om sagen virkelig først skal køre til august 2016.

- Så tager vi stilling til, hvad vi så gør derfra, sagde specialanklager Laura Birch torsdag.