Direktør i Banedanmark sigtet for embedsmisbrug

Michael Borres nuværende arbejdsgiver oplyser til TV 2, at Michael Borre ikke længere er sigtet i sagen.

Københavns Politi har sigtet produktionsdirektør i Banedanmark Michael Borre for embedsmisbrug. Grundlaget for sigtelsen er afslørende mails, hvori produktionsdirektøren, i strid med reglerne, forbyder sine ansatte, at benytte en konkret entreprenør.

I en mail, der blev rundsendt den 31. januar 2014 til ledere i Banedanmark, forbyder produktionsdirektøren at Banedanmark anvender firmaet Ravn Bane Aps. Mailens ordlyd er følgende:

Indtil klagen fra Jesper Ravn er afklaret i TS (Trafikstyrelsen red.) er det FORBUDT at anvende Jesper Ravn til nogle opgaver OVERHOVEDET.

Det er blandt andet mailen og en afhøring af produktionsdirektøren, der er baggrunden for at Københavns Politi nu har foretaget sigtelse i sagen.

I strid med reglerne

Ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, er det klart i strid med reglerne, hvis en offentligt ansat forskelsbehandler, som det kan være tilfældet her.

- Hvis det her er ført ud i livet, så er der tale om et meget klart brud på magtfordrejningslæren. Det er ulovligt, hvis man frasorterer bydere på det her grundlag. Når man skal indgå kontrakter, så må det kun ske på et sagligt lovligt grundlag. Det skal have at gøre med pris og kvalitet og ikke være et spørgsmål, om man fører et hævntogt mod nogle bestemte personer, siger Sten Bønsing.

Sagen handler om at ansatte i Banedanmark, ifølge entreprenøren Jesper Ravn, har sortlistet hans firma Ravn Bane Aps, der udfører sporarbejde for Banedanmark. I 2014 fik hans ti lokoførere, pludselig frataget deres certifikater af Banedanmark og blev dermed afskåret fra at arbejde på sporene. Jesper Ravn klagede over afgørelsen og fik medhold af Transportministeriet. Banedanmark havde lavet en fejlfortolkning af reglerne og skulle levere certifikaterne tilbage. Men certifikaterne har Jesper Ravn først fået tilbage nu, over halvandet år efter de blev taget fra ham.

- Det skal være fair, det der foregår, og er du direktør i en offentlig virksomhed, så har du altså en forholdsvis betydningsfuld stilling. Der følger et ansvar med og er du ikke det ansvar voksent, så må du tage konsekvensen, siger Jesper Ravn.

Banedanmark erkender fejl

Banedanmark erkender der er sket fejl, men afviser overfor TV2, at der er tale om en syg virksomhedskultur i Banedanmark.

- Der er begĂĄet fejl i forhold til Ravn Bane ApS, og det beklager vi.  Vi har taget den kritik, vi har fĂĄet meget alvorlig, og har iværksat en række tiltag for fremadrettet at sikre en korrekt administrativ sagsbehandling, siger Charlotte Smidt.

FAKTA: Straffelovens Â§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 mĂĄneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 ĂĄr anvendes.