Krimi

Terrortrussel: Danmark er i 'markant forhøjet beredskab'

Som følge af terrorangrebet i Paris har dansk politi nu hævet sit interne beredskabsniveau. Politiet landet over er dermed sat i såkaldt 'Markant forhøjet beredskab', skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det er det højeste sikkerhedsmæssige beredskab, Danmark har været i i nyere tid.

- Det betyder, at politiet internt ruster sig til at kunne imødegå en situation, hvor de hurtigt skal reagere på noget, der pludselig opstår, siger tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, Frank Jensen, til TV 2.

Som følge af Paris...

Blandt andet tjekkes alle kommandoveje efter, nøglepersoner på alle niveauer er tilgængelige, særligt trænede aktionsstyrker kan rykke ud i felten med meget kort varsel, og der lægges opdaterede planer for indkaldelse af ekstra politifolk.

Forøgelsen af beredskabsniveauet sker ifølge Rigspolitiet som følge af 'den nuværende uafklarede situation i en række europæiske lande' - ligesom politiet fastslår, at der som udgangspunkt ikke er tale om noget, befolkningen vil opleve som en synlig ændring.

PET har desuden ikke ændret vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat vurderes som alvorlig, lyder det.

Muligvis flere terrorceller

- Hvis der kommer en meget konkret trussel i Danmark, som man ikke har kontrol over - hvis man har vished for, at der er terrorister i landet, som man ikke har kontrol over - så vil man gå op på det allerhøjeste niveau, som man ser det i Frankrig lige nu. Allerede nu har vi jo ifølge PET en trusselsvurdering, der viser, at vi kan blive angrebet når som helst af en terrorgruppe, siger Frank Jensen.

Hvorfor er beredskabet ændret nu og ikke i weekenden?

- Man skulle vide noget mere om attentaterne i Frankrig. Hvis det var helt isoleret i Paris, så havde man haft en anden situation. Men det udspringer i høj grad fra Belgien sammen med Frankrig - der er tyske vinkler, ligesom en mand med et syrisk pas tilsyneladende er kommet gennem Grækenland, Måske findes der andre celler, man ikke har fundet endnu. Man gør det for at være på den sikre side, siger Frank Jensen.

Tredje skærpelse i år

Med det 'Markant forhøjede beredskab' er det er tredje gang i år, politiet har skærpet sin interne parathed på en skala, der har fem trin:

'Dagligt beredskab', 'Let forhøjet beredskab', 'Forhøjet beredskab', 'Markant forhøjet beredskab' og 'Fuldt etableret beredskab'.

Efter terrorangrebet i Paris i januar mod magasinet Charlie Hebdo blev beredskabet i Danmark hævet til 'Let forhøjet beredskab', og måneden senere, efter terrorangrebet i København, blev niveauet hævet til 'Forhøjet beredskab'.

Tirsdag aften blev beredskabsniveauet hævet til 'Markant forhøjet beredskab' - der officielt beskrives med ordene:

 • Ledelse og nøglepersoner i relevante myndigheder indkaldes og iværksætter foranstaltninger, der kan afværge eller begrænse omfanget af skader som følge af den aktuelle situation.
 • Der indkaldes de fornødne indsatsstyrker.
 • Der træffes beslutning om, hvorledes den samlede indsats skal gennemføres, herunder koordinationen mellem de involverede myndigheder.

Kriseberdskab er klar

Det forøgede beredskab medfører, at alle landets politikredse sætter deres lokale beredskabsstabe i stabsberedskab, så de er klar til at kunne træde sammen med kort varsel og koordinere myndighedernes indsats i tilfælde af større beredskabshændelser.

- Det betyder, at man ikke skal bruge tid på at indkalde politistyrker og specialister. De er alarmeret og klar til at imødegå en trussel her og nu, siger tidligere operativ chef i PET, Frank Jensen.

I forhold til den egentlige terrortrussel mod danske mål skrev Politiets Efterretningstjenestes Center for Terroranalyse 18. marts, at:

"Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark, og angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå".

 1. Dagligt beredskab

  Alle myndigheder gennemfører det nødvendige planlægningsarbejde, herunder udarbejdelse af beredskabsplaner for den pågældende sektor, der sikrer at myndigheden kan løse opgaver under situationer med forøget beredskab

 2. Let forhøjet beredskab

  Udpegede personer i de relevante myndigheder gennemgår aktuelle planer, og der bliver iværksat eventuelt fornyet planlægning vedrørende den aktuelle situation. Relevante myndigheder udveksler opdaterede planer og planlagte reaktioner bliver gennemgået.

  Rigspolitiet hævede den 17. januar 2015 det danske beredskab fra ”dagligt beredskab” til ”let forhøjet” som følge af terrorangreb i Paris, herunder Charlie Hebdo, og en antiterroraktion i Belgien mod en gruppe terrorister, der havde planer om angreb mod det belgiske politi. 

 3. Forhøjet beredskab

  Ledelsen i alle relevante myndigheder og nøglefunktioner bliver informeret om den aktuelle situation. De grundlæggende procedurer i forbindelse med en eventuel beredskabsforøgelse bliver gennemgået. Der bliver etableret en chefvagt og øvrige planlagte vagtordninger.

  Rigspolitiet hævede den 15. februar 2015 det danske beredskab fra ”let forhøjet” til ”forhøjet” efter terrorangrebene i København mod Krudttønden på Østerbro i København og synagogen i Krystalgade i København.

 4. Markant forhøjet beredskab

  Ledelsen og nøglepersoner i relevante myndigheder indkaldes og iværksætter foranstaltninger, der kan afværge eller begrænse omfanget af skader som følge af den aktuelle situation. De fornødne indsatsstyrker bliver indkaldt, og der bliver truffet beslutning om, hvorledes den samlede indsats skal gennemførws, herunder koordinationen mellem de involverede myndigheder.

  Rigspolitiet hævede den 17. november det danske beredskab fra ”forhøjet” til ”markant forhøjet.” Rigspolitiet har endnu ikke begrundet, hvorfor det danske beredskabsniveau er gået fra trin 3 til 4.

 5. Fuldt etableret beredskab

  Samtlige foranstaltninger, der kan afværge eller begrænse omfanget af skader som følge af den aktuelle situation iværksættes.

   
   

Artiklen er opdateret