Krimi

Selvtægt: Hvad må man – og hvad må man ikke?

Se Station 2 om selvtægt på TV 2 PLAY.

Er det er i orden, at bryde låsen op på din egen cykel, som er blevet stjålet, og som du tilfældigvis har fundet på gaden? Og er det ok at slå en indbrudstyv med det baseballbat, som du har stående ved din seng om natten?

Ja, siger et flertal af danskerne i en ny måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken. Men hvad siger loven?

Ifølge lektor i strafferet ved Københavns Universitet, Trine Baumbach, er det som regel ulovligt, når man tager sagen i egen hånd, og selv påtager sig det arbejde, som er tiltænkt politiet.

- Udgangspunktet er, at man ikke må tage sig selv til rette. Hvis man er blevet udsat for en krænkelse eller en forbrydelse, så skal man henvende sig til de relevante myndigheder, siger hun.

Hvis du bryder loven, er det ikke lovligt

Hun bliver bakket op af professor ved juridisk institut ved Aalborg Universitet, Lars Bo Langsted. Han forklarer, at grænsen er hårfin – og at man må skelne mellem nødværge, nødret og selvtægt.

- Selvtægt begrænses af alle de andre straffebestemmelser, vi har. Så hvis man, for at skaffe sine egne ting tilbage, er ”nødt til” at bryde loven, så er det ikke længere lovligt. Det er udgangspunktet, forklarer han.

Lars Bo Langsted fremhæver, at lovovertrædelsen af retten kan bedømmes som værende så lille, at det alligevel ikke er strafbart. Nederst i artiklen kan du læse konkrete eksempler på, hvad man må – og hvad man ikke må.

Hævn er ikke lovlig nødværge

Trine Baumbach har arbejdet med sager om selvtægt i mange år, og hun forklarer også, at der er undtagelser.

- Hvis man oplever, at en person begår en strafbar handling mod en selv eller andre, så har man ret til at foretage en civil anholdelse med henblik på at overgive personen til politiet, siger hun.

- Hvis man eksempelvis ser en person blive overfaldet, så har man ret til at bruge magt, hvis det er nødvendigt for at stoppe angrebet. Det er bare vigtigt at huske på, at der ikke må være tale om hævn eller straf. Hævner man sig, så er der ikke længere tale om lovlig nødværge, fortsætter Trine Baumbach.

Forståelse for selvtægt

I Megafon-målingen er respondenterne blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt de har forståelse for en række eksempler på selvtægt.

Til et af eksemplerne er det lidt over halvdelen af de adspurgte, 55 procent, der har erklæret sig forstående omkring situationen: Man vågner op en nat med indbrud i sit hjem. Man jager tyven ud af huset ved at slå vedkommende med et baseballbat.

- Reglerne er sådan, at man godt må jage en tyv ud af sit hus, og i den forbindelse må man godt bruge fysisk magt. Det må bare ikke være ude af proportioner. Det her er jo ikke noget, jeg kan udtale mig katagorisk om, men som udgangspunkt, vil det være ude af proportioner at slå folk med et baseballbat, siger Trine Baumbach.

- Stigende accept af selvtægt er bekymrende

Megafons rundspørge giver udtryk for, at der er en forståelse for selvtægt hos en stor andel af befolkningen, hvilket skaber bekymring.

- Hvis befolkningen i stigende grad går ind for selvtægt, så er det bekymrende, for så er det et udtryk for, at folk ikke har tillid til retssamfundet, siger Trine Baumbach. 

Samme reaktion kommer fra Claus Oxfeldt, formanden for Politiforbundet.

- Det minder om USA, at man skal have lov til at forsvare sig selv. Og det er ærgerligt, for det er ikke ufarligt. Men jeg har forståelse for, at nogle tyer til de midler, det har jeg faktisk.

Artiklen fortsætter under videoklippet:

Det her må du – og det her må du ikke

Lars Bo Langsted, giver her konkrete eksempler på, hvad man må – og hvad man ikke må.

Du må lede efter din stjålne cykel og tage den med hjem, hvis den er ulåst eller med din egen lås. Du må ikke tage din stjålne cykel med hjem, hvis der er sat nyt lås på – eller bryde den nye lås op. Det er en anden persons lås og udgangspunktet er derfor, at det er tyveri eller hærværk. Og det er strafbart. Du må dog gerne tage din stjålne cykel fra en baggård, selvom det i princippet er husfredskrænkelse. Men hvis du nøjes med at gå ind og tage cyklen ud, så er krænkelsen af baggårdens ejer så lille, at det ikke er ulovligt.

Du må banke på døren hos en person, som eksempelvis har din stjålne bil holdende i indkørslen og gennem dialog forsøge at få din bil tilbage. Du må ikke bryde ind i eller trænge ind i et hus eller carport for at få en stjålen genstand tilbage. Og du må ikke bruge vold eller trusler om vold til at få personer til at udlevere genstanden.

Du må true en tyv eller slå på ham for at få ham ud af dit hus eller for at redde genstanden, som han er ved at stjæle, men du må ikke slå ham med et eksempelvis et baseballbat eller skyde ham, for man må ikke gør andet og mere end det, der er ”nødvendigt,” og det, der er ”forsvarligt,” for at afværge det overhængende angreb eller den umiddelbart truende skade.

Du må derimod skyde en tyv i dit hjem eller slå ham med et baseballbat i hovedet, hvis han angriber dig og dit liv er i fare.

Urmager skød røvere i 2007

Sidstnævnte var der et eksempel på i 2007, da urmager Michael Woolhead i januar i 2007 skød to personer, der under et røveri på Strøget i København truede ham med en pistol, der senere viste sig at være attrappistoler. 

Michael Woolhead blev efterfølgende dømt for ulovlig våbenbesiddelse, men ikke for at skyde to af røverne.

Michael Woolhead siger i dag - otte år efter røveriet - at han ikke har fortrudt, at han greb til selvtægt. Det kan du se i nedenstående interview:

Hvad er selvtægt - og hvad er nødværge?

  • Selvtægt

    Selvtægt kan man bredt forstå som at ”tage loven i egen hånd”. I stedet for at bruge retssystemet gør man sig selv til både dømmende og udøvende magt. Det er selvtægt, når der ikke (længere) er et angreb, der skal forhindres.

  • Nødværge og nødret

    Den, der bliver overfaldet eller møder en indbrudstyv, der er ved at stjæle ejendele, har samfundets og lovens velsignelse til at forsvare sig selv og sine ejendele. Man har lov til at gøre noget, der normalt er strafbart, hvis man kan forhindre en forbrydelse eller skade i at opstå eller udvikle sig mere. Fælles for straffrihed for nødværge og nødret er, at man ikke gør andet og mere end det, der er "nødvendigt", og det, der er "forsvarligt", for at afværge eet overhængende angreb eller den umiddelbart truende skade.

Kilde: Lars Bo Langsted, professor ved juridisk institut på Aalborg Universitet