Krimi

Danskernes forbrug af illegale cigaretter er faldet

Ud af de 5,3 milliarder cigaretter, der blev røget i Danmark i 2014, var 1,8 procent illegale. Det er et drastisk fald fra året før, hvor 3,7 procent af cigaretterne kom fra illegal handel.

Det viser en omfattende rapport, som revisionshuset KPMG har udarbejdet om den illegale handel med tobak i alle EU-landene samt Schweiz og Norge.

Direktør i brancheforeningen Tobaksproducenterne, Louise Feilberg, er begejstret over faldet.

- Det er en rigtig god nyhed, at den illegale handel med cigaretter er faldet i Danmark. Den illegale handel er et alvorligt problem, der hvert år betyder, at statskassen går glip af millioner, som i stedet havner i lommerne på dybt kriminelle bagmænd, siger hun.

Samlet set betød det illegale cigaretsalg i 2014, at den danske statskasse gik glip af 157 millioner kroner i afgifter, som rygere betaler, hver gang de køber en pakke lovlige cigaretter.

Det samlede forbrug af cigaretter - lovlige som ulovlige - er faldet fra 6,2 milliarder i 2013 til som nævnt 5,3 milliarder sidste år.

Rapporten vurderer, at faldet i både det samlede og det illegale forbrug kan skyldes, at flere rygere er gået over til eksempelvis e-cigaretter eller andre, billigere alternativer.

Selvom antallet af ulovlige cigaretter samlet set daler, så er mængden af såkaldt falske cigaretter steget.

Falske cigaretter ligner originale cigaretmærker, men de er produceret på ulovlige fabrikker i for eksempel Kina og Polen.

Fra 2013 til 2014 steg antallet af falske cigaretter fra 10 til 20 millioner og udgør nu 20 procent af det samlede illegale marked med cigaretter i Danmark.

Ser man på, hvordan den illegale handel trives i hele EU, viser det sig, at der i alt blev røget 56.600 milliarder illegale cigaretter i 2014. Det svarer til hele 10,4 procent af det samlede forbrug. I 2013 var tallet 10,5 procent.

I Grækenland, Letland og Litauen udgør de illegale cigaretter over 20 procent af den samlede handel.

KPMG-undersøgelsen er produceret for fire tobaksproducenter.