Krimi

Sexmisbrugssag: Kommune oplyste ikke om tvangsfjernelser

En mor og stedfar er i Retten i Hjørring tiltalt for at have sexmisbrugt deres nu 10-årige pige, som parret også er anklaget for at have lejet ud til andre mænd.

Moderen har i alt seks børn, men hun har i dag ingen kontakt til nogen af dem. I 2003 flygtede to af hendes døtre fra hjemmet i Ærø, og børnene blev senere tvangsfjernet fra moderen på grund af groft omsorgssvigt.

Senere er det kommet frem, at døtrene havde været udsat for seksuelt misbrug i hjemmet.

I 2005 fødte moderen en datter, og det er denne nu 10-årige pige, som den nuværende sag handler om. Stedfaren skulle have voldtaget pigen mindst tre gange i 2014, ligesom pigen også skulle have været udlejet til andre mænd, der havde sex med pigen. Misbruget startede angiveligt, da pigen var otte år gammel.

I 2011 flyttede moderen, den 53-årige HBJ, fra Ærø til Skagen i Frederikshavn Kommune og her informerede Ærø Kommune den nye bopælskommune om den 10-årige piges behov for støtte i daginstitutionen samt at pigen skulle have samme type støtte ved skolestart. På dette tidspunkt havde Ærø Kommune ikke modtaget indberetninger om misbrug af seksuel karakter.

Underrettede ikke om moderens tidligere forhold

Men Ærø Kommune underrettede ikke Frederikshavn Kommune om moderens historik i kommunen samt de tidligere tvangsfjernelser af hendes ældre børn.

Det fortæller børn- og ungechef i Ærø Kommune, Jes Jørgensen, til TV 2.

- Vi sender oplysninger vedrørende den yngste pige og de indsatser, vi har i gang. De ældste er ude af vores system, da de er andre steder henne og er voksne, siger han.

Hvad med moderen og hendes historik. Er det noget, man oplyser?

- Nej, barnet er i fokus og vi laver en mellemkommunal underretning og så oplyser vi den modtagende kommune om, hvad det er, at barnet har brug for af støtte og hvordan har vi gjort de her ting. Og der er det almen støtte i institutionstilbud og hun var på vej i skole, og der ville det være støtte i skolen. Så det er indsatser af den karakter.

Og der er det ikke relevant at nævne, hvordan moderens forhold til de ældre søskende er?

- Nej, der går den jo på de informationer, som der er i relation til det barn, som det er, at de skal have med at gøre. Der er de andre børn ude af billedet, der er de voksne.

Oplysningerne var ikke relevante

Men mener du ikke, at det er relevant?

- Der har Frederikshavn ikke en opgave i relation til det her. Der videresender man kun oplysninger om det, det handler om.

Men er det ikke relevant at sende de andre oplysninger om moderens forhold til de ældre søskende?

- Nej, der vil jeg sige, at det vi skal gøre er, at vi skal sende oplysninger vedrørende det barn, dem under 18 år, som det er, at vi har ansvaret for og som den kommende kommune får ansvaret for. Det er det, loven tilsiger, så det er det vi gør.

- Om det er rimeligt eller ej, det er et lovgiverspørgsmål.

Det vil du ikke forholde dig til?

- Nej, det vil jeg ikke. Der følger jeg loven, og det synes jeg er rimeligt. Så på den måde vil jeg godt forholde mig til loven. Der har vi en god lov.

Men kunne Frederikshavn Kommune ikke være bedre forberedt på at modtage denne kvinde, hvis man oplyste hendes forhold til de ældre børn?

- Det er jo hypotetisk, vil jeg sige.

Men kunne der ikke være noget rigtighed i det?

- Der er ikke noget grundlag for at gøre det, og derfor gør vi det ikke.

Okay. Så det er slet ikke relevant i forhold til det yngste barn?

- Det er ikke lovligt. Der viderebringer vi de oplysninger, der er knyttet til det barn og de indsatser, vi har. Vi må ikke… Altså vi må heller ikke viderebringe oplysninger, som ikke er målrettede. Der er det også en del af den retsbeskyttelse, der ligger i der.

- Igen kan man så sige, når man ser i bakspejlet og hvis anklagerne holder stik, så er det tragisk og utilstrækkeligt.

Så skulle der vel have været oplyst yderligere om moderen?

- Nej, der kan man sige, at der ville det have været fint, hvis der var andre, der var kommet ind, så man havde fået noget at handle på, så der var kommet en politianmeldelse på et tidligere tidspunkt.

Et spørgsmål om moderens retsbeskyttelse

Men I havde jo indberetninger om moderen fra de tidligere børn…

- Ja, men det går jo ikke på det her barn. Der går vi ind og ser på det her barn. Der er det børn under 18 år, der er i vores fokus. Der har vi.. Vores samfundsmæssige omsorg går på børn.

Men man kunne jo sige, at der måske kunne være en sammenhæng, når hun tidligere ikke har kunnet finde ud af at håndtere sine børn, at hun så heller ikke kan håndtere…

- Ja, men igen er der de her systemer. Også ligesom med straffeloven. Hvad er det, man skal oplyse, når folk har udstået deres straf? Der er noget retsbeskyttelse i det her, hvor det er igen, når det er, at tingene galt, så er det galt, men i andre situationer, når det er, at folk har forbedret sig, så er det faktisk godt. Det er den balance, der hele tiden er. Det er den måde vi gør tingene på.

- I den her sag har det så vist sig at være utilstrækkeligt, siger Jes Jørgensen.

Kommunen skal videresende grundlag for særlig støtte

Ifølge lektor ved det juridiske institut på Aalborg Universitet, John Klausen, er det ifølge lovgivningen ikke tilstrækkeligt kun at oplyse om særlige støtteordninger for barnet.

- Det er ikke nok, at de har redegjort for, at de har iværksat særlig støtte, for det fremgår udtrykkeligt af bestemmelsen om underretningspligt, at fraflytningskommunen skal oversende nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget i sagen, siger han.

John Klausen kender ikke selv til sagen og vil derfor ikke vurdere hvorvidt oplysninger om tidligere tvangsfjernelser bør indgå i de vurderinger, som fraflytningskommunen, i dette tilfælde Ærø Kommune, videresender til den nye kommune.

Men han henviser til, at bestemmelsen bl.a. også omfatter vordende forældre, hvor fraflytningskommunen finder, at de vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til det kommende barns eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen.

- Der vil der jo af gode grunde ikke være iværksat nogle særlige foranstaltninger overfor barnet, da det ikke er født endnu. Men kommunen vil stadig være forpligtet til at videresende det nødvendige sagsmateriale, herunder de vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget inden flytningen, siger John Klausen til TV 2.

Hele sagen: Fra 90'erne og frem til i dag