Redegørelse: Så radikaliseret var Omar Abdel Hamid El-Hussein

Hele tre gange fra maj til september 2014 indberettede fængselsbetjente til Kriminalforsorgen, at den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein  i stigende grad blev radikaliseret, mens han sad fængslet.

Det fremgår af en hidtil hemmeligholdt redegørelse fra Rigsadvokaten, som TV 2 Nyhederne i aften kan løfte sløret for.

Redegørelsen indeholder et væld af oplysninger om den 22-årige mand, der formodes at stå bag terrorangrebet i København, som kostede to mænd livet og sårede fem politifolk.

Indberetningerne fandt sted, mens den 22-årige sad varetægtsfængslet for et umotiveret voldsomt knivoverfald, som han begik i et S-tog 22. november 2013.

Den første modtog Kriminalforsorgen fra Arresthuset i Slagelse 7. maj 2014 under overskriften "Radikalisering ? ?":

"Personalet observerer mistænkelig adfærd hos klienten. Han er medlem af Brothas Souljaz, men holder sig for sig selv og er ikke meget sammen med de øvrige 4 bandemedlemmer i arresten (...) Han er skulende, når personalet taler med de øvrige bandemedlemmer. Han henvender sig ikke selv til personalet. Opfører sig i det hele taget anderledes end de andre bandemedlemmer", står der i indberetningen.

Kriminalforsorgen kvitterede ifølge den fortrolige redegørelse allerede samme dag ved at opfordre arresthuset til at holde øje med den 22-årige.

"Hvis der skulle komme yderligere om eksempelvis ændring af udseende, tøjstil, læsestof o.l, så hører jeg meget gerne om det...", skrev medarbejderen tilbage.

Det fremgår af Rigsadvokatens redegørelse, at indberetningen ikke blev sendt videre til Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Ifølge redegørelsen fortsatte Omar El-Hussein med at udvise radikal adfærd i arresten.

Den 22. august 2014 indberettede arresthuset i hvert fald atter den 22-årige.

"Vi har tidligere oplyst om, at Omar udviser ekstreme islamiske holdninger. Efter Ramadanen er disse holdninger skærpet. Han holder sig mere og mere for sig selv. Han vil ikke være sammen med andre bandemedlemmer, hvis de ser TV med letpåklædte personer (bare arme og ben). Han dyrker ikke motion samme med dem og vil ikke være på gårdtur, hvis de indtager føde under ramadanen. Han har ikke udvist terroristiske holdninger, men han taler ikke med personalet ud over det nødvendige", står der i indberetningen.

I samme brev orienterer arresthusets medarbejder også om, at han har gennemført nogle HF-fag under fængslingen med stor succes.

Heller ikke denne indberetning blev sendt videre til PET, fremgår det af den fortrolige redegørelse.

Det gjorde derimod den tredje mail, som Kriminalforsorgen modtog 25. september 2014.

"Arresthuset har tidligere orienteret SIK (direktoratets sikkerhedsenhed, red.) om observationer på indsatte, der kunne tyde på radikalisering (...) Det forlyder i dag, at Omar skulle have udtalt sig om, at han vil tage til Syrien for at kæmpe, når han bliver løsladt. Udtalelserne er ikke bekræftet, men sammenholdt med øvrige observationer, tegner der sig et billede af, at hans ekstremisme skærpes", står der i indberetningen.

Den blev sendt videre til PET samme dag, fremgår det af redegørelsen.