Afsløring: Omar El-Hussein havde 'cellefællesskab' med Islamisk Stat-støtte

Den 22-årige formodede gerningsmand bag terrorangrebene i København i februar blev så radikaliseret under sit ophold i flere fængsler, at han talte om at tage til Syrien og kæmpe.

Det fremgår af en fortrolig redegørelse fra Rigsadvokaten, som TV 2 Nyhederne har haft adgang til.

Hele tre gange indberettede fængselsbetjente den nu afdøde 22-årige til Kriminalforsorgen for radikal adfærd mellem maj og september 2014.

"Omar udviser ekstreme islamiske holdninger", står der i en mail, som blev sendt til Kriminalforsorgen i august 2014.

Og en måned senere lød advarslen:

"Hans ekstremisme skærpes".

Redegørelse: Ville til Syrien

I den fortrolige redegørelse kan man læse, at myndighederne havde mistanke om, at Omar Abdel Hamid El-Hussein ville rejse til udlandet og deltage i væbnet kamp, hvis han blev sat på fri fod.

"Det forlyder i dag, at Omar skulle have udtalt sig om, at han vil tage til Syrien for at kæmpe, når han bliver løsladt", står der i den tredje indberetning, der dog tilføjer:

"Udtalelserne er ikke bekræftet".

Indberetningen er dateret 25. september 2014 og ifølge redegørelsen blev den som den eneste af de tre sendt videre til PET af Kriminalforsorgen.

På det tidspunkt var Omar Abdel Hamid El-Hussein varetægtsfængslet for et voldsomt og umotiveret knivoverfald i et S-tog, der nær havde kostet hans offer livet.

Advarslen om hans ekstreme islamistiske holdninger fik dog tilsyneladende ingen effekt på, hvilke personer Omar El-Hussein havde samvær med, mens han sad inde.

Da den 22-årige senere blev flyttet til Politigårdens Fængsel efter et overfald på en anden indsat, fik han ifølge redegørelsen ”cellefællesskab” med en 21-årig mand, som sympatiserede åbenlyst med terrororganisationen Islamisk Stat – og som ligesom Omar El-Hussein var indberettet til PET.

"Under anbringelsen i Politigårdens Fængsel havde den pågældende cellefællesskab med en anden indsat, som Københavns Fængsler den 25. november 2014 havde indberettet til direktoratet for via en profil på Facebook at støtte Islamisk Stat", står der i den fortrolige redegørelse.

"Bekymringerne blev af direktoratet givet videre til PET samme dag. Den pågældende medindsatte er medlem af Brothas".

Fængselsforbundet: Rablende sindssygt

Formanden for landets fængselsbetjente, Kim Østerbye, kalder de nye oplysninger i sagen for absurde.

- Set i bakspejlet er det fuldkommen rablende sindssygt, at én, der er radikaliseret, sætter man i fællesskab med en anden, der også er radikaliseret. Nogen her har ikke tænkt sig om, siger Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet.

Omar El-Hussein blev idømt to års fængsel for det umotiverede overfald i et S-tog. I retten var man uenig om, om overfaldet blot var grov vold – eller drabsforsøg.

Flertallet mente ikke, at den 22-årige havde forsæt til at dræbe sit offer i S-toget.

Statsadvokaten ankede sagen til landsretten, men da landsretten først kunne behandle sagen i august 2015, besluttede Østre Landsret at løslade den 22-årige.

Ifølge sagens retsbog argumenterede statsadvokaten for, at der var en risiko for, at Omar El-Hussein på fri fod ville begå ny grov personfarlig kriminalitet.

Noget, der efter statsadvokatens opfattelse talte for, at den 22-årige skulle blive i fængsel.

Det forholdt landsretten sig aldrig direkte til.

"Under hensyn til den af byretten idømte straf og til, at hovedforhandlingen i Østre Landsret er berammet som anført ovenfor, må en fortsat varetægtsfængsling, indtil der bliver afsagt dom i sagen, anses at stå i misforhold til den retsfølge, der kan ventes", noterede Østre Landsret sig blot – og løslod Omar Abdel Hamid El-Hussein.

Få uger senere var det efter alt at dømme statsadvokatens værste mareridt, der blev til virkelighed, da Omar El-Hussein skød og dræbte to mænd og sårede fem politifolk.

Du kan se meget mere om historien i TV 2 Nyhederne klokken 19.00 i aften.

Har du kendskab til Omar El-Husseins tid i fængslet, hører TV 2 Nyhederne meget gerne fra dig. Du kan skrive til anlo@tv2.dk eller janl@tv2.dk.