Krimi

Far dræbte mor: Her er reglerne om forældremyndighed

Reglerne om forældremyndighed i forbindelse med forældredrab finder man i forældreansvarslovens paragraf 15.

Den handler om, hvad der skal ske med børnene, hvis den ene forælder dør og tager udgangspunkt i, at den længstlevende forælder får forældremyndigheden.

Her står der blandt andet, at:

  • "Har en forælder forældremyndigheden alene, og har denne forvoldt den anden forælders død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den længstlevende."

Det betyder, at hvis for eksempel en far dræber børnenes mor, så får han som udgangspunkt automatisk forældremyndigheden. I den slags situationer kan en anden part – for eksempel morens familie - også anmode om forældremyndighed. Men den anden part får kun forældremyndigheden, hvis det er af afgørende betydning, at faren ikke får retten til børnene.

For at træffe en afgørelse skal Statsforvaltningen se nærmere på vejledningen fra Socialministeriet. Her er der en særlig regulering ved forældredrab, der fastslår, at hvis for eksempel faren har dræbt moren og skal afsone en lang straf, så står det ikke i vejen for at faren kan få eller opretholde forældremyndigheden. Formuleringen er at:

  • "Det forhold, at den efterlevende frihedsberøves i forbindelse med drabet og i længere tid ikke vil være i stand til at varetage den daglige omsorg for barnet, er derfor ikke i sig selv tilstrækkelig grund til, at forældremyndigheden tillægges en anden. Udgangspunktet er således, at den efterlevende af forældrene bevarer forældremyndigheden, så barnet ikke samtidig mister begge forældre."

Ideen bag reglerne er, at barnets tarv er vigtigere end de efterladtes retfærdighedsfølelse.

Og hvis barnet har mistet en forælder, skal barnet ikke straffes yderligere ved at miste begge forældre.

På den måde afspejler reglerne det, der er grundlaget i forældreansvarsloven, nemlig at børn har ret til begge sine forældre. Eller som her, den forælder der er tilbage, når den ene forælder er død.

I praksis er det så op til de sociale myndigheder at sikre, at der findes et trygt hjem til børnene, mens den forælder der afsoner straffen for drab sidder i fængsel.

Statsforvaltningen oplyser, at denne type sager sjældent opstår, fordi der sjældent sker den type drab. Men der findes ikke præcise tal på området.