Krimi

Byret underkender politiets beregninger i hash-sag

Hovedparten af hash-boderne på Christiania sælger et kilo hash om dagen.

Sådan har påstanden fra Københavns Politi lydt i fire af de seks Pusher Street-sager.

Men i den hidtil mest markant dom afviser Københavns Byret nu de beregninger, som politiet har lagt til grund.

Selve dommen blev ikke læst op under retsmødet onsdag, da præmisserne fylder over 30 sider, men tv2.dk har fået en kopi af dombogen, hvor oplysningerne fremgår.

- Retten (finder, red.) ikke at kunne lægge tilt grund som bevist, at der i den periode, som anklageskriftet strækker sig over, er blevet solgt lige store mængder fra de enkelte boder, og/eller at der er solgt ikke under 1 kg. hashprodukter per dag fra hver af de boder, som sagen omhandler, står der i dommen fra sag 5.

12 personer blev idømt mellem tre år og et halvt års fængsel i sagen.

I stedet for et kilo hash har Københavns Byret vurderet, at de fire boder i sagen har solgt væsentligt mindre. To af boderne - bod 17 og 23 - har solgt ikke under 600 gram hash om dagen, bod 4 ikke under 500 gram og bod 26 ikke under 300 gram.

- Der er klart tale om en underkendelse af politiets beregninger. Min klient var tiltalt for at have solgt et kilo om dagen, han blev dømt for 600 gram. Jeg havde dog gerne set, at retten havde underkendt beregningerne endnu mere, sagde Morten Bjerregaard Nielsen til tv2.dk umiddelbart efter domsafsigelsen.

De 12 mænd i sagen var tiltalt for at have medvirket til at salg af mellem 143 og 340 kilo hash.

Retten barberede dog som en stor del af tiltalen. I stedet blev de 12 dømt for mellem 12 og 180 kilo hash. I gennemsnit barberede retten to tredjedele af den mængde hash, de 12 var tiltalt for, viser tv2.dks beregninger.

For flere af de tiltalte afviste retten desuden, at deres tilknytning til boderne havde været så stor, at de kunne straffes for medvirken fuldt ud.

Det gjaldt eksempelvis 26-årige PP, der blev idømt seks måneders fængsel. Han var tiltalt for 143 kilo hash, men blev alene dømt for 12 kilo.

Retten fandt det bevist, at han ved flere lejligheder fungerede som medarbejder i boden, men mente ikke, at de 18 gange, han var observeret ved boden var nok til at dømme ham fuldt ud.

- Retten finder det imidlertid ikke bevist med en tilstrækkelig stor sikkerhed, at tiltalte PP har været kontinuerligt til stede i et omfang eller på en måde, som giver grundlag for at anse ham for at have medvirket til et samlet salg på ikke under 134 kg, står der i dommen.

Det samme gjorde sig gældende for 46-årige KJ, der er set i flere boder.

Han var tiltalt for 141 kilo hash, men blev alene dømt for 20.

KJ var set 13 gange ved tre boder siden juni 2013, og dette grundlag var for spinkelt, mente Københavns Byret.

- Retten finder det ikke bevist med den sikkerhed, der må kræves til domfældelse, at han er fast tilknyttet en bestemt bod, eller at han har deltaget i den organiserede hashhandel i et sådant omfang eller på en sådan måde, at han skal pålægges et medvirkensansvar for den samlede omsætning fra en eller flere af de boder, han er observeret i, i den omhandlede periode.

KJ blev idømt ni måneders fængsel.

Dermed gør Københavns Byret for første gang for alvor op med de juridiske påstande, som Københavns Politi er gået i retten med.

I de tre hidtidige domme i Pusher Street komplekset har retten barberet en smule af politiets beregninger - i sag 3 blev 1 kilo til 750 gram, i sag 4 blev 1 kilo til i snit 660 gram og i sag 6 blev 500 gram til 350 gram - men blåstemplet politiets fortolkningen af den særlige bestemmelse i straffeloven, paragraf 23, der taler om medvirken.

Politiet har ment, at de tiltalte skulle dømmes for det samlede salg i hele den periode, var rejst tiltale i. Var en person set f.eks. 1. marts og 31. marts, skulle personen ud over disse to dage også dømmes for at have medvirket til salget på de mellemliggende 29 dage også.

Der har fra forsvarets side været rejst en bred kritik af brugen af medvirkensbestemmelsen, men indtil videre har byretten i det store og hele accepteret politiets brug.

Københavns Byret sagde altså i dag, at der for flere af de tiltalte skulle flere observationer til, før medvirkensbestemmelsen kunne tages i brug fuldt ud.

Tre af de dømte ankede på stedet. De resterende ni ville overveje det.

Sådan blev de dømt

Andreas Just Razak, 26 år. Idømt to års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen

Christian Collaro Christensen, 30 år. Idømt tre års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen

Christian Jensen, 38 år. Idømt to og et halvt års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

Casper Mike Jaque, 33 år. Idømt tre års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

Daniel Richard Bigler, 34 år. Idømt to og et halvt års fængsel for som bodmedarbejder at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

KJ, 46 år. Idømt ni måneders fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

Morten Harsel, 35 år. Idømt to års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

HL, 44 år. Idømt halvandet års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

KN, 46 år. Idømt halvandet års fængsel for som sælger at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

PP, 29 år. Idømt ni måneders fængsel for som bodmedarbejder at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

SN, 27 år. Idømt halvandet års fængsel for som bodmedarbejder at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.

JC, 60 år. Idømt seks måneders fængsel for som bodmedarbejder at have medvirket til organiseret salg af hash. Antallet af kilo blev ikke oplyst under domsafsigelsen.