Krimi

Forsvarer: Ikke skyggen af bevis i hash-sag mod rocker

En 48-årig rocker fra Hells Angels er anklaget for at have administreret, koordineret og modtaget udbytte af salg af 737,8 kilo hash i en bod på Christiania fra november 2012 til marts 2014.

Men Københavns Politi har ikke ført skyggen af bevis for påstanden.

Det sagde rockerens forsvarer, Anders Schønnemann, i dag, da han gav Københavns Byret sit syn på sagens beviser.

- Efter at vi gennem 30 dage har fået præsenteret beviserne i sagen, er det min opfattelse, at anklagemyndigheden ikke tilnærmelsesvist har bevist, at min klient har administreret og koordineret driftten i bod 13, sagde Anders Schønnemann.

- Det er heller ikke tilnærmelsesvist dokumenteret, at han skulle have modtaget noget som helst udbytte fra den her hashhandel.

10 personer – herunder et medlem af Hells Angels - er tiltalt i sagen, der knytter sig til én hashbod på Christiania ved nan ’bod 13’. Sagen er en af i alt seks, der udspringer af en halvandet år lang efterforskning mod hash-handlen i Pusher Street, som er blevet kaldt ’Operation Nordlys’.

Da fungerende senioranklager Trine Sorgenfri fra Københavns Politi onsdag i forgangne uge gav retten sit syn på sagen, hæftede hun sig ved tre ting, der efter hendes opfattelse beviste, at rockeren var skyldig i anklagerne.

Dels havde rockeren fået et medlem af støttegruppen AK81 ansat hos pusheren fra ’bod 13’, dels havde han mæglet i en strid på Christiania med bånd til boden og dels nævnte pusheren fra ’bod 13’ eksplicit HA-medlemmet i flere aflyttede samtaler.

- Han er den sprødeste rocker, jeg nogensinde har mødt. Ham der, han er ikke en smart ass. Du kan bare se, han er noget.

- Da jeg mødtes med (den tiltalte HA-rocker, red.) første gang, vidste jeg godt, at jeg hellere ville have ham bag mig end Brokside (afdød HA-rocker, der begik selvmord, efter at politiet udpegede ham som bagmand i stor sag om leverance af hash til Christiania, red.), siger pusheren i en af de mange samtaler med sin kæreste.

Men ingen af de tre ting, beviser noget som helst, sagde Anders Schønnemann i dag. Arbejdet for pusheren, var tømrerarbejde, hævder flere af de tiltalte – og rollen som mægler var en tjeneste for en ven, som også er tiltalt i sagen.

- Min klient har selv aktivt alene gjort to ting i en gerningsperiode fra november 2012 til marts 2014. To ting. Og så har vi et bevis, hvor han er passiv og bliver nævnt på en inkriminerende facon. Det er de tre ting, som anklagemyndigheden er gået i vælten med. Det er de tre ting, man vil føre bevis med i en sag om tre-kvart ton hash, lød det fra Andrers Schønnemann, der opsummerede sagen således:

- Det er en fejl, at man har gennemført den her sag mod min klient. Efter min bedste overbevisning eksisterer den sag, som man forsøger at gennemføre mod ham, ikke. Anklagemyndigheden har ikke ført eller forsøgt at føre et eneste bevis, der blot tilnærmelsesvist underbygger det, man har beskrevet i anklageskriftet.

Ifølge politiet skal der have været en fortjeneste på mellem 10 og 20 kr. på hvert solgt gram hash. Profitten fra boden kunne altså være så høj som 14,5 mio. kr.

Ingen af rockerens personlige forhold underbygger dog, at han skulle have skummet fløden af så lukrativ en forretning, fastslog Anders Schønnemann.

- Det er ikke noget misforhold mellem indtægtssiden og udgiftssiden. Det er ellers det klassiske, vi ser i narkosager, og som man bliver fældet på. Men min klient bor i et forholdsvist billigt hus i Hvidovre, og hans beskedne levevis kan sagtens retfærdiggøres med den beskedne indtægt i form af dagpenge, som han har, sagde Anders Schønnemann.

Faktiske mente han, at rockerens levevis talte mod påstanden om, at han skulle have skummet fløden af en hash-bod.  Den ene var den bil, som rockeren havde, da han blev anholdt, nemlig en ældre Peugeot 206.

- Ville man ikke stramme op på bilfronten, hvis man havde 14,5 mio. kr. at bruge af – eller bare en andel af 14,5 mio. kr? Så virker det mærkeligt, at man skulle køre rundt i en Peugeot 206, sagde Anders Schønnemann.

Han fremhævede også, at rockerens hus i Hvidovre var så småt, at det ikke levede op til kravene om at få familiesammenføring med sin kone. Rockeren havde derfor fået proforma-adresse hos en medtiltalt, der havde en større lejlighed – og lånt 50.000 kr. til at stille en bankgaranti.

- Er der behov for, at man skulle låne en basører for at stille sikkerhed til familiesammenføring med sin hustru, hvis man var stor narkoadministrator og sad på 14,5 mio kr?  Så ville man da bare hive dem op af skraldespanden, af haven, eller hvor det nu er, man har gemt dem, pointerede forsvareren.

Også de aflyttede samtaler, hvor rockeren blev nævnt, afviste Anders Schønnemann som beviser i sagen.

Enten har nogen misbrugt rockerens navn til at malke pusherne for penge – eller også er pusherens ord på aflytningerne slet og ret løgn, fastslog forsvareren.

- Min klient kan være blevet brugt som en skræmmedukke, uden at han selv er klar over det, sagde Anders Schønnemann.

Der ventes dom i sagen 27. marts 2015.

Samtlige 10 tiltalte nægter sig skyldige i den rejste tiltale.

Sag 1

Politiet betegner sagen 'Sag 1'.

Den er én af seks sager, der udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

10 personer er tiltalt i 'Sag 1', der roterer om bod 13.

En kvinde, der var kæreste med en af de formodede hash-sælgere, 31-årige F, er dømt for hæleri af mindst 500.000 kr.. Hun fortalte i retten, at pengene kom fra kærestens kriminalitet. Hun ønskede dog ikke at svare på, om kriminaliteten var hash-salg, og har siden anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

To af de tiltalte - 56-årige JO og 47-årige JN - har ifølge politiet tilknytning til Hells Angels.

Politiet mener, at alle 10 i varierende grad har været med til at sælge 1,550 kg. hash dagligt i 476 dage - svarende til i alt 737,8 kg hash.

JO var oprindeligt også tiltalt for at have haft en betydelig rolle i en bod kaldt 'bod 29', hvor der ifølge politiet dagligt er solgt et halvt kg. hash gennem 476 dage. Politiet mener at kunne bevise, at JO har haft andel i salg af 223,5 kg i boden. Det forhold er dog udskilt og bliver først behandlet, når resten af sagen er slut.

Kun en af de tiltalte menes at have solgt hash på en såkaldt aktionsdag.

Sag 1 ventes afgjort ved retten i marts 2015.

Operation Nordlys

Indledt i september 2012, da politiet nedsatte en særlig task force med fokus på Pusher Street på Christiania.

Efterforskningen førte 13. marts 2014 til en stor aktion mod Pusher Street, hvor flere end 80 blev anholdt.

Består af seks sager, der kører ved Københavns Byret fra september 2014 - og med sidste planlagt retsmøde i april 2015.

Desuden kører den særlige politienhed Task Force Øst en sag mod syv formodede leverandører af hash til Christiania.

76 er tiltalt i de seks sager - i alt 25 hash-boder indgår på kryds og tværs i sagerne.

Dertil kommer flere sager, der er udskilt.

Boderne i de seks sager har ifølge politiet dagligt solgt mellem et halvt og 1,550 kilogram hash.

Københavns Politi oplyser ikke, hvor en stor en samlet hashmængde, der menes at være solgt i perioden, men tv2.dks analyse af anklageskriftet peger på, at mængden er et sted mellem kan mellem 6,2 og 7,8 tons hash.

Yderligere 294 kg. skal være solgt på 14 såkaldte aktionsdage, hvor kun få boder holdt åben - og hvor noget af overskuddet ifølge politiet gik til Christianias forskønnelse.