Forsvarere: Derfor skal Christiania-sag falde på gulvet med et brag

16x9

Forblommet vås. Fiktion.

Forblommet vås. Fiktion. Ubrugelige, hjemmegjorte beregninger fyldt med fejl.

Hårde ord føg gennem retslokale 60 i Københavns Byret, hvor det fredag var forsvarernes tur til at udlægge beviserne i det, der er blevet kaldt den største danske hash-sag nogensinde.

Sagen er en af seks i alt, som er blevet til efter en omfattende politiaktion i marts 2014, hvor Københavns Politi slog til mod den åbenlyse hash-handel på Pusher Street og anholdt omkring 80 personer.

10 af dem – heraf tre kvinder – sidder nu på anklagebænken, og deres sag er netop gået ind i sin afsluttende fase.

Fredag rettede flere af sagens forsvarere for første gang en sønderlemmende kritik mod det fundament, som sagen hviler på, nemlig de beregninger, der har ført til anklager om at medvirke til salg af mellem 127,5 og 174 kilo hash.

Beregningerne holder absolut ikke vand, mener sagens forsvarere.

- De kvantumberegninger, som man har lavet i denne sag, er rent fiktive, og det kan man ikke dømme nogen på, sagde forsvarer Hanne Reumert.

En efterforsker fra Københavns Politi fortalte i december i retten, at man oprindeligt ønskede at gøre brug af en statistiker, så politiets konklusioner var funderet i videnskab.

Den tjans ønskede ingen adspurgte, og så fandt politiet selv lommeregneren frem.

At beregningerne i det hele taget er nødvendige skyldes, at politiet kun har konkret viden om, hvor meget hash der reelt er solgt fra sagens boder, de to-tre gange undercover-betjentene selv har handlet med hver af de tiltalte.

Det har fået politiet til at udarbejde to estimater, der så er ganget op med hinanden, nemlig antallet af daglige kunder per bod, og så den mængde hash, en kunde køber i gennemsnit.

Men begge politiets tal er behæftet med så betydelige fejlkilder, at de bør kasseres som beviser, lød det fredag.

- Anklagemyndigheden har ikke på nogen måde løftet bevisbyrden, for at min klient kan dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet. Tværtimod. Der er en lang, lang, lang række af fejlkilder, sagde forsvarer Henrik Høpner eksempelvis.

Det første af politiets to estimater – altså den mængde hash, en kunde i snit menes at købe på Pusher Street - bygger på knap 2000 bøde-sager.

Bøderne er givet til folk, der er taget med hash eller joints på lommen i nærheden af Christiania – men også længere væk, f.eks. ved metroen på Christianshavn.

Politiet har – uden nærmere statistisk metode – sorteret de største hash-fund fra og er så nået frem til, at personerne i gennemsnit har besiddet 4,1 gram hash og 0,5 joint.

Det tal har politiet så brugt som udtryk for, hvad en kunde i snit køber i en hash-bod på Christiania.

Men sådan kan man ikke regne, mener forsvarerne:

Politiet aner reelt ikke, om den hash, det har talt med i beregningen, er købt på Christiania – og eller om købet i givet fald er sket i en eller flere forskellige hash-boder.

En anden fejlkilde er, at politiet i sin datamateriale mangler de personer, der besøger Pusher Street, køber en joint eller to og ryger den derinde.

Denne gruppe må formodes at ville trække politiets gennemsnit betragteligt ned, da en joint i snit indeholder 0,33 gram hash, pointerede flere forsvarere.

- Politiets opgørelse (ovre bøder, red.) kan ikke bruges som grundlag for at beregne, hvor meget der købes.  Det kan måske også forklare, hvorfor man har haft vanskeligt ved at finde en statistiker til at sige noget om det, som man oprindeligt ønskede, sagde forsvarer Henrik Perregaard.

- Det lader sig ikke gennemføre.

Også politiets anden centrale beregning - det daglige anslåede antal kunder i en hashbod - blev forsøgt skudt i sænk af forsvarerne under fredagens retsmøde.

Beregningen bygger på en fast videoovervågning, som politiet fra februar til november 2013 har haft rettet mod en bod i Pusher Street kaldet bod 16 - dog med afbrydelse undervejs.

Efterforskerne har – efter eget udsagn – udvalgt fire tilfældige dage og forsøgt at tælle antallet af personer, der gik ind i boden. Det har givet politiet et dagligt gennemsnit af hashkunder for en bod på 237.

De fire dage siger også noget om antallet af kunder på årets øvrige 361 dage – og for de fleste øvrige boder i Pusher Street, mener politiet.

Men den konklusion kan man ikke drage, lød det fredag.

- Man har valgt at sige: Vi vælger disse fire dage, og så gælder de for et års tid. Det kan man ikke bruge til noget som helst, sagde Henrik Høpner.

Her blev hashen solgt

Det tal, tv2.dk anvender for hver enkelt bod, er det største kvantum for den enkelte bod, der anføres i anklageskriftet. Vi har kun brugt tal for personer, der alene er tiltalt for at have medvirket til salg fra én bod.
Kun for 1 af 25 boder – nemlig bod 18 – findes dette tal ikke. Det skyldes, at den eneste person, der i anklageskriftet knyttes til hash-salg fra bod 18, også har solgt hast i tre andre boder. Det er derfor uvist, hvor mange af de 86 kg, som han er tiltalt for at sælge på tværs af de fire boder, der er solgt i bod 18.
Sortere: mængde | mistænkte
Navn Mængde Mistænkte

Bod

er mistænkt for i større eller mindre grad at have været med til at sælge kilo hash fra boden i perioden mellem den og ( forhold i alt).
Mistænkte Alder Periode

Politiets mange mistænkte

Den hash-mængde, som den enkelte er tiltalt for, er politiet nået frem til ved at gange bodens anslåede daglige salg med det antal dage, som den tiltalte menes at medvirke til hash-salg.
Regnestykket for antallet af dage som hash-pusher bygger nemlig ikke kun på de gange, politiets undercover-agenter har set en tiltalt ved en hash-bod. Det dækker over alle dage mellem første og sidste gang en mistænkt er blevet set i boden. Er en person set 30 gange i 2013, og boden ifølge politiet har solgt 1 kilo hash dagligt, lyder tiltalen ikke på 30 kilo hash, men på 365 kilo.
Personer fremhævet med gult er idømt ubetinget fængsel. Tryk for at læse dommen.
Sortere: mængde | alder
Initialer Alder Mængde Periode Fængselsdom

, Mistænkte ''''

Mistænkt-årig .
'''' er mistænkt
for at være impliceret i salg af kilo hash.
Ifølge politiet er det sket i perioden til fra .
Det sagde retten:
er kendt skyldig i salg af kilo hash og straffes med s ubetinget fængsel.
Boder

Danmarks største hash-sag

Københavns Politi nedsatte i september 2012 enheden Task Force Pusherstreet for at bekæmpe åbenlys hash-handel på Christiania Enheden indledte ’Operation Nordlys’, der førte til masseanholdelser 13. marts 2014.
77 personer er tiltalt i seks sager og fordelt over 25 hash-boder. Hvis politiets tal står til troende, skal boderne have langet næsten 8,5 tons hash over disken siden september 2012. Politiet har dog i anklageskriftet kun knyttet tiltalte til salg af 6,8 tons hash.
Denne grafik bygger på et kort, som Københavns Politi har fremlagt ved flere retsmøder, tv2.dk har overværet. Oplysninger om antallet af tiltalte og kilo er hentet fra sagens anklageskrift.
Grafik Said Nuh
{kg} {baddies}
{index}. {href} {age} år {kg} kg {date1} - {date2}{sentence}
{href} {age} år {date1} -
{date2}
Enkelt(e) dag(e)
før {date}

Til nogen morskab på tilhørerrækkerne understregede forsvareren sin pointe med ved at overføre metoden på det det danske vejr.

- Ved at benytte anklagemyndighedens materiale, kan jeg bevise det følgende: Det regner aldrig i Danmark, indledte Henrik Høpner sammenligningen.

Han gengav derpå, hvordan vejret ifølge politirapporter i sagen havde været på de fire dage i februar, august, september og oktober, som politiet havde talt hash-kunder på:

Mellem 0 og 2 grader varmt samt overskyet.

15 grader og overskyet.

20 grader og solskin.

11 grader og overskyet.

- Ved en statistik gennemgang af det her gennemgåede har jeg nu dokumenteret, at det aldrig regner i Danmark. Der er ikke en eneste observation af det, sagde Henrik Høpner, inden han gjorde sin pointe helt tydelig:

- Mit postulat om, at det ikke regner, er tudetosset og noget forblommet vås, men tilsvarende gør sig gældende, når man forsøger at bruge en statistisk på den måde, som anklagemyndigheden gør i denne straffesag, pointerede han.

Henrik Høpner hæftede sig også ved, at de fire datoer efter hans opfattelse var udvalgt, så de formentlig betød flere kunder end på andre dage.

- 11. februar ligger i skolernes vinterferie. 18. oktober er skolernes efterårsferie. 30. august er en fredag, altså lønningsdag. 4. september er først på måneden og der, hvor der er studiestart, altså rus-tur med videre på de videregående uddannelser, hvor man gerne vil have det sjovt, sagde Henrik Høpner.

Torsdag argumenterede anklager Andreas Kjærulff for, at politiets estimater uden videre kunne lægges til grund. Retten behøvede ikke at skære i de mængder hash, som der fremgår af anklageskriftet. De kom i forvejen de tiltalte til gode, mente han.

Kameraet ved bod 16 filmede nemlig kun én af to indgange til boden, og dermed kunne det reelle antal kunder - og dermed også den solgte mængde hash - godt være det dobbelt af de tal, der fremgår af anklageskriftet.

Flere forsvarere pegede fredag på, at bod 16 generelt var en dårlig repræsentant for hash-boder på Christiania.

Boden ligger nemlig ved det sted, der kaldes ’Fronten’ – altså allerforrest i Pusher Street – og det må give netop den bod et særlig stort antal kunder, lød kritikken.

- Hvis kunder kun skal ind og købe sig en joint, gider de nok ikke gå helt ind på Pusher Street, så vælger de nok bod 16. Den vil umiddelbart have den største tiltrækning. Der er ikke nogen tvivl om, at der er forskel på kundetilstrømningen, sagde Hanne Reumert.

I fire af de seks sager har politiet lagt til grund, at boderne hver har solgt ikke under et kilo hash om dagen.

I sagen, der var i retten fredag, lyder mængden på 500 gram om dagen.

Hvordan politiet er nået frem til den mængde, står fortsat uklart, efter at bevisførelsen i sagen er slut.

En efterforsker fra politiet fortalte i december, at man afveg fra udgangspunktet i de andre sager for at sikre, at man ’i hvert fald ikke har skudt for højt.’

Forsvarernes procedure fortsætter på mandag.

Sag 6

'Sag 6' er én af seks sager, der alle udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

Sagen består af 10 tiltalte - heraf tre kvinder - og fem boder, der ifølge politiet hver har solgt 500 gram hash om dagen. Boderne har efter politiets opfattelse haft åben mellem 358 og 476 dage i perioden, hvilket giver et samlet salg på godt et tons hash.

Politiet sætter i anklageskriftet navn på salg af 856,3 kg. hash i løbet af normal åbningstid.

Halvdelen af de tiltalte i sagen er tiltalt for salg af hash fra bod 29, og en 56-årig mand, JO, der ifølge politiet har tilknytning til Hells Angels, JO, menes at have haft en mere overordnet rolle i forhold til boden. Han er ikke tiltalt i 'Sag 6', men 'Sag 1'.

Hans rolle i bod 29 vil først blive bedømt af retten, når alle seks sager er slut.

Tiltalte fra to ud af fem boder har ifølge politiet solgt hash på de såkaldte aktionsdage.

Der falder dom i sagen 13. februar 2015.

Operation Nordlys

Indledt i september 2012, da politiet nedsatte en særlig task force med fokus på Pusher Street på Christiania.

Efterforskningen førte 13. marts 2014 til en stor aktion mod Pusher Street, hvor flere end 80 blev anholdt.

Består af seks sager, der kører ved Københavns Byret fra september 2014 - og med sidste planlagt retsmøde i april 2015.

Desuden kører den særlige politienhed Task Force Øst en sag mod syv formodede leverandører af hash til Christiania.

76 er tiltalt i de seks sager - i alt 25 hash-boder indgår på kryds og tværs i sagerne.

Dertil kommer flere sager, der er udskilt.

Boderne i de seks sager har ifølge politiet dagligt solgt mellem et halvt og 1,550 kilogram hash.

Københavns Politi oplyser ikke, hvor en stor en samlet hashmængde, der menes at være solgt i perioden, men tv2.dks analyse af anklageskriftet peger på, at mængden er et sted mellem kan mellem 6,2 og 7,8 tons hash.

Yderligere 294 kg. skal være solgt på 14 såkaldte aktionsdage, hvor kun få boder holdt åben - og hvor noget af overskuddet ifølge politiet gik til Christianias forskønnelse.