Derfor er det svært at integrere Levakovic-familien

Se 'Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie' på TV 2 PLAY Navnet Levakovic er godt kendt af kommunen.

Se 'Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie' på TV 2 PLAY

Navnet Levakovic er godt kendt af kommunen. På baggrund af en massiv omtale i Ekstra Bladet iværksatte Københavns Kommunes Interne Revision i 2011 en undersøgelse, der konkluderede, at familien på godt fire år havde udbetalt 16,8 millioner kroner fordelt på 28 medlemmer af familien.

Næsten halvdelen af beløbet, tæt på otte millioner, var bevillinger til at varetage børnenes tarv og jobforanstaltninger.

"Storfamilien beskrives som meget kriminel, og der er blevet stillet spørgsmål ved den sociale indsats overfor familiens børn og unge", står der 16. maj 2011 i en orientering til socialudvalget.

Af en hel børneårgang i Danmark bliver mellem seks og syv procent anbragt udenfor hjemmet i løbet af af deres opvækst - og det har alle Gimi Levakovic' fire børn også været.

I 2014 var 9 og 14-årige Gabriel og Victoria anbragt frivilligt, men Gimi tog dem hjem, da han ifølge sin egen forklaring ønsker, at de ikke skal være kriminelle.

At de skal bryde familiens sociale arv og få en uddannelse og et arbejde.

En ambition, der kan være svær at nå, vurderer Helene Oldrup fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - der dog kun har kendskab til familien fra medierne.

- Alt tyder på, at det er en familie, der ligger i den tunge ende. Der er et sammenfald af rigtig mange problematiske omstændigheder. Det er en brudt familie, der ikke nogen mor, der har måske været mange konflikter i familien. Konflikter mellem forældre, mellem børn og forældre og med det omgivende samfund, siger hun.

Og samtidig er langt hovedparten af familiens voksne på kontanthjælp, ligesom familiens tilknytning til arbejdsmarkedet næsten er ikke eksisterende.

- Børnene får det kriminelle helt tæt på, siger Helene Oldrup.

Løfte om et nyt liv
Gimi Levakovic fortæller dog til TV 2, at han nu ønsker, at børnene skal ud af familiens kriminelle løbebane - men harmonerer de fromme ønsker ikke med resten af familiens adfærd, kan det gøre alle gode intentioner umulige, vurderer Helene Oldrup..

- Det kan være svært for børnene at navigere i. Hvis de ikke har stabil skolegang og fritidsinteresser, kan det være svært for dem at løsrive sig fra deres forældre, siger Helene Oldrup.

Hos kommunens Socialforvaltning kan man kun udtale sig om de midler, der er udbetalt for at sikre børnene, og det er foregået helt efter bogen, lyder det fra Anne Steenberg, der er myndighedschef i Børnefamiliecenter København.

- Det er klart, at vi vil gå ind og bruge mange ressourcer, hvis vi mener, det kan hjælpe børnene. Men der, hvor det er rigtig svært, det er, hvis der er tale om familier og personer, der ikke vil ændre adfærd, siger hun og noter, at det er positivt, hvis Gimi Levakovic vil hjælpe børnene ud i et lovlydigt liv.

- Hvis familien reelt vil samarbejde, så kan vi gøre rigtig meget, siger hun.

Samarbejde med forældre er målet
Hvordan kan vi som samfund være med til at bryde den sociale arv?

- Vi ved, at det, der i andre tilfælde har virket bedst, er, at de unge skal opleve sig selv som en del af det danske samfund - de skal opleve, at de slår til. Vi kan se, at hvis det lykkes at styrke deres egen identitet, så kan vi nå rigtig langt, siger Anne Steenberg.

Hun peger på, at forskning konkluderer, at børnene som regel har det bedst hos forældrene - ligesom udgangspunktet i kommunens arbejde med udsatte børn og unge er, at det er forældrene, der har forældremyndigheden.

Kan fjerne børnene
I sidste ende kan det dog være,  at samarbejde viser sig at være umuligt - og så kan kommunen stramme skruen.

- Hvis familien ikke vil samarbejde, kan vi vælge at anbringe barnet uden forældrenes samtykke. Det sker, når vi vurderer, at barnet er truet på sin udvikling eller sikkerhed, siger hun.

I juli 1998 har kommunen i sin interne redegørelsen givet udtryk for, at der sker ting i familien Levakovic, 'som forvaltningen finder uacceptable' - men her forklarede forældrene, at de omtalte kritikpunkter var helt normale i deres kultur, står der.

Arbejdspligt og skolepligt
I de følgende år foretog myndighederne adskillige §50-undersøgelser rettet mod familiens børn - i perioder har de haft kontakt til familien, og i andre har de ikke. Kortvarigt var børnene fjernet fra hjemmet, men blev hjemgivet igen - i en periode kunne de ikke få plads i en skole, fordi Gimi Levakovic tidligere havde truet en lærer.

Men det skal altså være slut nu, insisterer Gimi Levakovic.

- De skal integreres. Fordi der er noget, der hedder arbejdspligt og skolepligt. Og det skal de lære. Det mener jeg… At det er tiden snart, at man skal gøre noget for sigøjnere, siger Gimi Levakovic, der aldrig selv har haft et job.

Du kan se første del af ’Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie’, som dokumentaren om familien Levakovic hedder, på TV 2 PLAY. Sidste afsnit bliver sendt torsdag 15. januar.

Sådan blev programmerne til

  • TV 2 har gennem halvandet år haft kontakt til familien Levakovic fra København, der for første gang har sagt ja til at lade sig følge af et tv-hold
  • Familiemedlemmerne har ønsket at svare på TV 2s spørgsmål, fordi de synes, det billede, der er tegnet af dem i medierne, er for unuanceret
  • Optagelserne til programmerne begyndte i december 2013
  • Familien Levakovic er blevet behandlet på samme måde som andre medvirkende i TV 2s programmer og har ikke bestemt noget i forhold til indhold, ligesom familien heller ikke har haft indflydelse på, hvordan programmerne er blevet redigeret
  • 'Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie' bliver sendt henholdsvis torsdag 8. og torsdag 15. januar på TV 2 og TV 2 PLAY