Krimi

Dommer truer politikere med bøde for lynchstemning

Efter Retten på Frederiksberg torsdag afviste at udvise Said Mansour fra Danmark, efter han har afsonet sin anden dom på fire år for at tilskynde til terror, har en række politikere og andre danskere i stærke vendinger kritiseret afgørelsen.

Ytringer, der nu har fået præsident ved Retten på Frederiksberg, Torben Goldin, til at true med bøde eller fængsel i op til fire måneder:

- Jeg går ud fra, at politikere er intelligente personer. De bør kende reglerne. Man kan mene om manden, hvad man vil – men vi lever i et retssamfund, og det, jeg ser inde på Facebook, det handler om lynchstemning, siger Torben Goldin, der overfor tv2.dk henviser til, at både Said Mansour og anklagemyndigheden har udbedt sig betænkningstid med hensyn til anke af sagen til landsretten.

Han mener, at politikere som værdiordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, derfor bryder Retsplejeloven ved at udtale sig på en måde, der kan antages at påvirke retten.

"Det er utroligt, at Said Mansour kun har fået fire år, og at han oven i købet får lov til at blive i Danmark. Hvornår får man så frakendt sit statsborgerskab? Der var stor uenighed i nævningetinget, hvor syv stemte for, at han skulle beholde sit statsborgerskab, og fem imod. Jeg håber, at sagen går om!", skriver Pia Kjærsgaard på Facebook.

Et brud på Retsplejeloven, mener Torben Goldin, der i et statement har kommenteret sagen på Retten på Frederiksberg's hjemmeside:

- Som opfølgning på en dom ... har jeg bemærket, at flere personer, herunder politikere, forskellige steder har udtalt sig om, hvad de mener om dommens resultat, herunder navnlig rettens afgørelse af, at domfældte ikke skulle fratages sit danske statsborgerskab, skriver Torben Goldin.

Hvorfor vælger du at gå ud med sådan en meddelelse?

- Det undrer mig, at blandt andre politikere tilsidesætter reglerne i Retsplejeloven. Man skal tie stille om en sag, der ikke er endeligt afgjort. Og ankefristen løber jo endnu, siger retsformanden og henviser til, at både Mansour og anklagemyndigheden har 14 dage til at anke sagen til landsretten.

Mener du, det er særlig kritisabelt, når der er tale om folkevalgte politikere?

Ja. Jeg går ud fra, at politikere er intelligente personer. De bør kende reglerne. Man kan mene om manden, hvad man vil – men vi lever i et retssamfund, og det, jeg ser inde på Facebook, det handler om lynchstemning, siger Torben Goldin.

Men selvom retspræsidenten ved Retten på Frederiksberg dermed vurderer, at politikere som Pia Kjærsgaard bryder loven, betyder det ikke, at den tidligere formand for Dansk Folkeparti vil ændre sin retorik:

- Det må han selv om - jeg er bare helt uenig. Hvis han mener, at jeg bryder loven, så må han jo tage de fornødne skridt og gøre det, han finder passende, siger Pia Kjærsgaard til tv2.dk.

- Jeg har også efter den første dom udtalt, at jeg mener at han skal udvises - jeg har ment det i mellemtiden, og det sagde jeg så også i går. Der er ikke noget nyt i det, siger Pia Kjærsgaard.

Retsplejeloven § 1017, stk. 2, nr. 3

Den, "som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed, så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse” kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.