Krimi

Her er samtalerne, der belaster rocker i hash-sag

En række aflyttede telefonsamtaler udgør tilsyneladende det centrale skyts mod en højtdekoreret Hells Angels-rocker, der er kendt fra et af de mest spektakulære skudopgør fra 1990’ernes rockerkrig.

I dag sidder rockeren på anklagebænken i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for at have koordineret, administreret og modtaget udbytte fra salg af 737,8 kg hash fra en bod på Christiania kaldet ’bod 13’.

Noget, rockeren pure afviser.

De beviser, der er fremlagt mod rockeren under sagens seks første retsdage, er hovedsageligt aflyttede samtaler, som andre end rockeren selv har ført.

Samtalerne føres især af sagens centrale skikkelse, en 31-årige hash-pusher, der har været aflyttet massivt – både på bopælen, over telefonen og i en bil i et stort antal måneder.

Pusheren nævner den tiltalte rocker i flere af samtalerne.

- Han er den sprødeste rocker, jeg nogensinde har mødt. Ham der, han er ikke nogen smart ass. Du kan bare se, at han er noget, siger pusheren 16. juni 2013 til sin kæreste.

Pusheren selv har gang på gang forklaret retten, at indholdet af samtalerne – der fylder adskillige ringbind - er værdiløst.

Han fyldte sin kæreste med løgn, fordi han ville gøre sig større, end han var, fordi han var bange for at miste hende – og samtidig når han hellere ville drikke sig fuld med sine venner i stedet for at tage hjem til hende.

Københavns Politi ser dog aflytningerne anderledes.

Senioranklager Trine Sorgenfri har gennem aflytningerne forsøgt at tegne et billede af en pusher, der var trængt på Christiania som følge af en kæmpe gæld.

Pusheren var ved at blive skubbet ud af hash-handlen, men fik efter udsagn rockerne ’bag’ sig via en formodet mellemmand, 57-årige JO, der også er tiltalt i sagen.

At dømme ud fra samtalen 16. juni 2013 – hvor rockeren altså nævnes – var det på tegnebrættet, at pusheren skulle betale ’halvdelen’ af indtjeningen til JO, som så kanaliserede penge videre.

- Så skal han (JO, red.) give dem de penge, han vil, men det har ikke noget med mine penge at gøre. Så er det ikke mig, der betaler til rockerne. Det er JO, fortæller pusheren sin kæreste.

- Jeg har ikke lyst til, at jeg skal betale til rockerne af mine penge (..). Så vil jeg hellere give JO halvdelen af mine slanter. Så sørger han for, at der aldrig er nogen, der fucker med mig, siger pusheren i samtalen.

JO og rockeren er nære venner gange flere årtier.

Her blev hashen solgt

Det tal, tv2.dk anvender for hver enkelt bod, er det største kvantum for den enkelte bod, der anføres i anklageskriftet. Vi har kun brugt tal for personer, der alene er tiltalt for at have medvirket til salg fra én bod.
Kun for 1 af 25 boder – nemlig bod 18 – findes dette tal ikke. Det skyldes, at den eneste person, der i anklageskriftet knyttes til hash-salg fra bod 18, også har solgt hast i tre andre boder. Det er derfor uvist, hvor mange af de 86 kg, som han er tiltalt for at sælge på tværs af de fire boder, der er solgt i bod 18.
Sortere: mængde | mistænkte
Navn Mængde Mistænkte

Bod

er mistænkt for i større eller mindre grad at have været med til at sælge kilo hash fra boden i perioden mellem den og ( forhold i alt).
Mistænkte Alder Periode

Politiets mange mistænkte

Den hash-mængde, som den enkelte er tiltalt for, er politiet nået frem til ved at gange bodens anslåede daglige salg med det antal dage, som den tiltalte menes at medvirke til hash-salg.
Regnestykket for antallet af dage som hash-pusher bygger nemlig ikke kun på de gange, politiets undercover-agenter har set en tiltalt ved en hash-bod. Det dækker over alle dage mellem første og sidste gang en mistænkt er blevet set i boden. Er en person set 30 gange i 2013, og boden ifølge politiet har solgt 1 kilo hash dagligt, lyder tiltalen ikke på 30 kilo hash, men på 365 kilo.
Personer fremhævet med gult er idømt ubetinget fængsel. Tryk for at læse dommen.
Sortere: mængde | alder
Initialer Alder Mængde Periode Fængselsdom

, Mistænkte ''''

Mistænkt-årig .
'''' er mistænkt
for at være impliceret i salg af kilo hash.
Ifølge politiet er det sket i perioden til fra .
Det sagde retten:
er kendt skyldig i salg af kilo hash og straffes med s ubetinget fængsel.
Boder

Danmarks største hash-sag

Københavns Politi nedsatte i september 2012 enheden Task Force Pusherstreet for at bekæmpe åbenlys hash-handel på Christiania Enheden indledte ’Operation Nordlys’, der førte til masseanholdelser 13. marts 2014.
77 personer er tiltalt i seks sager og fordelt over 25 hash-boder. Hvis politiets tal står til troende, skal boderne have langet næsten 8,5 tons hash over disken siden september 2012. Politiet har dog i anklageskriftet kun knyttet tiltalte til salg af 6,8 tons hash.
Denne grafik bygger på et kort, som Københavns Politi har fremlagt ved flere retsmøder, tv2.dk har overværet. Oplysninger om antallet af tiltalte og kilo er hentet fra sagens anklageskrift.
Grafik Said Nuh
{kg} {baddies}
{index}. {href} {age} år {kg} kg {date1} - {date2}{sentence}
{href} {age} år {date1} -
{date2}
Enkelt(e) dag(e)
før {date}

Efter politiets opfattelse blev aftalen til noget.

Godt to måneder senere – 29. august 2013 - fortalte pusheren således sin kæreste, at han havde rockerne 'bag' sig 'nu'.

- Der er ikke nogen, der rører mig mere. Som W (AK81’er, der også er tiltalt i sagen, red.) også sagde til mig tidligere: ”De der rockere, de skal nok sørge for, at der ikke sker dig noget overhovedet.” De har kun interesse i at lave penge (…) Der er ikke nogen, der får lov til at pille mig ned nu, fortalte pusheren sin kæreste.

Også i denne samtale gentog han, at den formodede mellemmand JO skulle kanalisere penge til rockerne.

- Hvis JO nu får 40 pct. af min forretning, og han betaler dem 20 pct. så er jeg ligeglad med, hvad han gør med de sidste 20 pct. Så har jeg selv 60 pct. til mig selv, siger pusheren i samtalen.

Både pusheren, JO og rockeren har i retten afvist, at der på noget tidspunkt flød penge mellem dem.

Rockeren kender intet til en sådan aftale, mens JO siger, at der på et tidspunkt var tale om, at han skulle have procenter fra pusherens mandelbod. Noget, der dog aldrig blev til noget.

Politiet knytter også Hells Angels-rockeren til hashsagen med to episoder.

Dels blev rockeren bedt om at mægle mellem pusheren og en person, der efter politiets opfattelse blev ’stillet’ i boden for at sikre en stabil drift fremadrettet, efter at de var raget uklar nytårsaften 2013.

Og dels – som Trine Sorgenfri mandag belyste i retten – skaffede rockeren en rockerlærling kortvarigt arbejde på Christiania.

Rockerlærlingen - et medlem af Hells Angels’ støttegruppe AK81 - er også tiltalt i sagen. Han skal ifølge tiltalen have været med til at sælge hash i bod 13 mellem 6. juni og 1. juli 2013.

Politiets tese er, at den højtstående rocker fik lærlingen ansat i pusherens bod, men at arbejdsforholdet gik i vasken, da det blev kendt, at en AK81’er deltog i hash-salget.

- Jeg har kun kendt W (AK81’erens øgenavn, red.) i to uger, siger pusheren til sin kæreste 16. juni 2013.

- Det var ham der, J (rockeren, red.), der har fået ham ansat derinde.

Ifølge den aflyttede samtale skete det i samråd mellem pusheren og den tiltalte rocker.

- Jeg sagde jo til J, at vi skal ikke have en eller anden AK’er ned til mig, som ligner en AK’er, som har tato’er (tatoveringer, red.) over det hele.

Både rockeren og pusheren har forklaret, at arbejdet ikke havde med hash-boden at gøre.

Det job, som rockeren skaffede AK81’eren, var tømrerarbejde på pusherens hus, forklarer de.

Arbejde, der aldrig blev til noget.

En samtale, som Trine Sorgenfri mandag afspillede, tydede dog på, at det ikke alene var tømrerarbejde, AK’eren havde gang i.

Samtalen fandt sted 2. juli 2013 – altså dagen efter AK81’eren ifølge tiltalen stoppede i bod 13.

Her talte AK81’eren, W, med sin fætter.

- Jeg er på vej ind til dig, sagde fætteren, som lød overrasket over, at AK81’eren ikke var på Christiania.

- Skulle vi ikke på Staden og kigge på arbejde? spurgte han.

- Jeg må ikke arbejde der mere, svarede AK81’eren, W.

- Det fik jeg lige at vide i går (..) Det er, fordi jeg er AK’er. Så må jeg ikke arbejde der. Der er ramaskrig i klubben, så J (rockeren, red.), der havde skaffet mig det, han ringede til mig i går, så var jeg nødt til at køre ud til ham (…): ”Du må sgu ikke arbejde der, W. Der er folk, der er stoppet som AK’er for at arbejde der”, gengav AK81’eren rockerens ord i samtalen.

- Vi må ikke være derinde, når vi har noget med klubben at gøre.

- Der er så mange AK’ere, der har lavet så meget lort derinde, så de har ødelagt det for alle os andre.

- Jeg skulle have været på arbejde i dag jo (…) Nu står de og mangler en mand i dag.

I samtalen gav fætteren udtryk for, at beslutningen var latterlig.

Ifølge AK81’eren var hans rocker-status tilsyneladende ikke til hinder for al arbejde.

- Vi kan jo stadigvæk kigge på det andet, men nu er jeg selvfølgelig ikke derinde, jo, fortalte AK81’eren sin fætter.

- Der er jo stadig en masse tømrerarbejde, så kan vi jo lave nogle penge på det.

AK81’eren skal afhøres i sagen onsdag.

Der ventes dom i marts 2015.

Sag 1

Politiet betegner sagen 'Sag 1'.

Den er én af seks sager, der udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

10 personer er tiltalt i 'Sag 1', der roterer om bod 13.

En kvinde, der var kæreste med en af de formodede hash-sælgere, 31-årige F, er dømt for hæleri af mindst 500.000 kr.. Hun fortalte i retten, at pengene kom fra kærestens kriminalitet. Hun ønskede dog ikke at svare på, om kriminaliteten var hash-salg, og har siden anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

To af de tiltalte - 56-årige JO og 47-årige JN - har ifølge politiet tilknytning til Hells Angels.

Politiet mener, at alle 10 i varierende grad har været med til at sælge 1,550 kg. hash dagligt i 476 dage - svarende til i alt 737,8 kg hash.

JO var oprindeligt også tiltalt for at have haft en betydelig rolle i en bod kaldt 'bod 29', hvor der ifølge politiet dagligt er solgt et halvt kg. hash gennem 476 dage. Politiet mener at kunne bevise, at JO har haft andel i salg af 223,5 kg i boden. Det forhold er dog udskilt og bliver først behandlet, når resten af sagen er slut.

Kun en af de tiltalte menes at have solgt hash på en såkaldt aktionsdag.

Sag 1 ventes afgjort ved retten i marts 2015.