Krimi

Aalborg kan ikke hindre rockerborg

Aalborg Kommune kan ikke forhindre, at et lejemål i Aalborg-bydelen Vejgaard bliver ny adresse for rockergruppen Hells Angels. Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

HA er på vej til at flytte ind i en ejendom på Nørre Tranders Vej, som tidligere har været hjemsted både for et portfirma og et elektrikerfirma, og ifølge bygnings- og boligregistret (BBR) er ejendommen registreret til "erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.)".

Aalborg Kommune er i en anonym henvendelse fra "en gruppe borgere, der er modstandere af organiseret kriminalitet" blevet gjort opmærksom på, at anvendelsen til klubformål er i uoverensstemmelse med registreringen. Den anonyme borgergruppe opfordrer kommunen til at nedlægge et forbud mod rockerne efter planlovens paragraf 14.

Men juridisk holder argumenterne ikke, fastslår myndighederne.

Ifølge direktør Christian Bjerg fra kommunens by- og landskabsforvaltning hindrer BBR-registreringen ikke, at ejendommen på Nørre Tranders Vej kan indrettes til klubformål.

- Anvendelsen af ejendommen er reguleret af det planområde, som ejendommen ligger i - altså planloven - og i den kommuneplanramme, som gælder for ejendommen, er der en bestemmelse, som siger, at der langs Nørre Tranders Vej kan være fritidsformål. Det betyder blandt andet, at der kan være sportsklubber og andre klubber, så der er ikke umiddelbart en strid, siger Christian Bjerg.

At lave kommuneplanen om, så den forbyder klubformål langs vejen, kan heller ikke komme på tale, tilføjer forvaltningsdirektøren.

Man kan nemlig ikke ulovliggøre formål, som er lovlige.

- Der er ingen særlovgivning for rockere, og den kommuneplanramme, der regulerer anvendelsen, siger, at man må lave fritidsformål - deriblandt klubber - og en rockerklub er også en klub, og det kan vi ikke forhindre, fastslår Christian Bjerg.