Krimi

Christiania: Politi vil pille Harley fra HA-rocker

En rocker fra Hells Angels var med til at styre en hash-bod på Christiania, og han modtog udbytte fra salg af ikke under 737,8 kg. hash.

Det mener Københavns Politi, og derfor skal byretten konfiskere en Harley-Davidson-motorcykel fra rockeren.

Det oplyste fungerende senioranklager Trine Sorgenfri her til formiddag, da endnu en af de seks sager om hash-salg på Christiania - kaldet 'Sag 1' - begyndte ved Københavns Byret.

10 mand er tiltalt i sagen. Alle nægter sig skyldig i den rejste tiltale.

Enkelte erkendte, at de havde solgt hash på Christiania – men deres hash-handel var på ingen måde organiseret, og den var ikke sket i forening med andre.

Oprindeligt var tre HA-rockere sigtet i sagen, men sigtelsen er siden frafaldet mod to af de tre.

Politiet mener, at den sidste rocker har ’koordineret og administreret driften af en hashbod kaldet nr. 13’ fremgår det af anklageskriftet. Det samme har en 56-årig mand, der ifølge den oprindelige sigtelse ligeledes har ’tilknytning til grupperingen Hells Angels’.

Sagen, der begynder i dag, kalder politiet ’Sag 1’.

Af konfiskationspåstandene, som fungerende senioranklager Trine Sorgenfri i dag læste op, fremgår, at politiet ikke helt er klar over, om det er Hells Angels-rockeren eller den 56-årige, der ejer Harley-Davidson-motorcyklen.

Således ønsker politiet først og fremmest at konfiskere den og motorcyklens to nøgler fra HA-rockeren. Alternativt skal motorcyklen konfiskeres fra den 56-årige.

Sagen er særlig, fordi politiet i denne sag har fundet, hvad man selv betegner som et hash-regnskab, og fordi ’bod 13’ ifølge politiet har været en særlig god til at sælge hash.

Boderne i de fem andre sager er vurderet til at sælge mellem 500 og 1000 gram hash om dagen, men netop bod 13 har ifølge politiet som den eneste solgt hele 1550 gram om dagen.

Politiet mener, at HA-rockeren og flere andre har tjente 20 kr. pr gram hash, boden har solgt – eller næsten 15 mio. kr.

I flere af de sager, Københavns Politi efterforskede mod Pusher Street i 2003 og 2004 lagde retten til grund, at fortjenesten havde været 10 kr. pr gram.

HA-rockerens forsvarer afviste i dag pure, at klienten havde noget med hash-salget at gøre.

- Min klient optræder ikke på politiagenternes såkaldte til stede-rapporter, og der er heller ikke video, hvor han er impliceret. Der er heller ikke nogen billeder, hvor han optræder på Christiania eller fingeraftryk eller dna eller beslaglagte effekter, der knytter ham til hash-handel, sagde advokat Anders Schønnemann Olesen.

- Der er ikke konfiskeret millioner, flere hundred tusinde - eller bare 100 kr., som man mener kan sættes i forbindelse med et hash-salg, sagde Anders Olesen.

Også Carsten Halle, der repræsenterer den 56-årige, afviste, at der i sagen er bevis for, at klienten har scoret profitten på hash-salg i 'Bod 13'.

- Vi vil gennem bevisførelsen se, at der ingen antydning er af, at han har modtaget udbytte. Beviserne på, at han skulle have modtaget udbytte, vil man slet ikke finde, sagde Carsten Halle.

Hans klient var oprindeligt også tiltalt for at have haft en ledende rolle i en bod, politiet betegner som 'Bod 29'. Politiet mener, at den 56-årige her haft været med til at sælge 223,3 kg. hash.

Den del af sagen er dog udskilt og kommer først for retten, når 'Sag 1' er slut.

En kvinde er allerede dømt i sagen.

Hun er kærester med en af de tiltalte mænd i sagen. Hun tilstod for nyligt at have levet i sus og dus for kærestens penge, der ifølge kvinden stammede fra kriminalitet.

Hun ville dog ikke sige, hvilken slags kriminalitet der var tale om.

Sagen ventes at køre indtil marts 2015.

Sag 1

Politiet betegner sagen 'Sag 1'.

Den er én af seks sager, der udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

10 personer er tiltalt i 'Sag 1', der roterer om bod 13.

En kvinde, der var kæreste med en af de formodede hash-sælgere, 31-årige F, er dømt for hæleri af mindst 500.000 kr.. Hun fortalte i retten, at pengene kom fra kærestens kriminalitet. Hun ønskede dog ikke at svare på, om kriminaliteten var hash-salg, og har siden anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

To af de tiltalte - 56-årige JO og 47-årige JN - har ifølge politiet tilknytning til Hells Angels.

Politiet mener, at alle 10 i varierende grad har været med til at sælge 1,550 kg. hash dagligt i 476 dage - svarende til i alt 737,8 kg hash.

JO var oprindeligt også tiltalt for at have haft en betydelig rolle i en bod kaldt 'bod 29', hvor der ifølge politiet dagligt er solgt et halvt kg. hash gennem 476 dage. Politiet mener at kunne bevise, at JO har haft andel i salg af 223,5 kg i boden. Det forhold er dog udskilt og bliver først behandlet, når resten af sagen er slut.

Kun en af de tiltalte menes at have solgt hash på en såkaldt aktionsdag.

Sag 1 ventes afgjort ved retten i marts 2015.