Krimi

Skjult politi-optagelse sår tvivl om hash-sælgeres forklaring

Begrebet ’aktionsdag’ spiller en central rolle i de seks sager om hash-salg på Christiania, men hvad betyder det?

Skal man tro politiet, er en aktionsdag er væsentligt argument for, at hash-handlen i Pusher Street er organiseret – og aktionsdagen bliver dermed løftestang for at straffe de flere end 70 tiltalte i de seks sager for at have medvirket til hash-salg, som hver enkelt ikke direkte har deltaget i.

Aktionsdagen indebærer, at alle hash-boder på nær få udvalgte holder lukket på Christiania. Ifølge politiets observationer bemandes boderne disse dage på kryds og tværs af sælgere, der typisk ellers aldrig sætter sine ben i netop disse boder.

Flere af de tiltalte derimod har forklaret, at en aktionsdag alene handler om Christianias forskønnelse, og at aktionsdagen ikke kun berører hash-boderne, men alle butikker og forretninger i området.

- Aktionsdage går ud på, at områderne på områdemøder snakker om, at der skal laves nogle ting, og så bliver der lukket ned for alle virksomheder, og så skal folk deltage i deres område med at lave ting, sagde en 49-årige kvinde forleden i retten.

Samme forklaring har en 52-årig kvinde givet i sidste uge.

I går blev de første af flere hundrede skjulte optagelser afspillet i Københavns Byret.

Optagelserne var lavet af politiagent P510, der har været undercover som hash-køber på Christiania gennem halvandet år og købt hash flere end 90 gange blandt boderne i Pusher Street.

Agenten fortalte, at han ikke havde haft sit fokus på, om det generelt var sådan, at alle forretninger og butikker holdt lukket på Christiania, når der var aktionsdag.

Men på videoer var det tydeligt, at det ikke var tilfældet.

På én af optagelserne foretaget 9. marts 2013 kunne man se, hvordan P510 gik forbi en plads på Christiania på en såkaldt aktionsdag.

- Det er mit indtryk, at markedet er åbent, sagde P510 om tøjstande og andre boder på pladsen.

Videoen bar også præg af, at der på aktionsdagene var indgået klare aftaler om, hvordan de få åbne boder skulle sælge hash til kunderne, der stod i flere lange køer og ventede på at komme til.

To boder var åben side om side, og hash-salget var delt på, så den ene bod alene solgt joints, men den anden havde et mindre udvalg af varer. Herunder hash-plader, der skulle klippes op, vejes og puttes i små plasticposer – såkaldte pølsemandsposer.

P510 fortalte, mens filmen kørte.

- Herren til højre står med en hvid plasticspand, hvor han sælger skunk fra. Og som man kan se i boden til venstre, sælger den kun joints, forklarede P510.

- Hvis man bare skal have skunk eller joints, så kom frem, råbte en af sælgerne.

Også udvalget i boderne var skåret ind til benet:

- Hvor der måske normalt var 12 produkter, så er der måske her tre-fire stykker, fortalte P510.

En af de personer, der ses sælge på en aktionsdag, var en 52-årig kvinde, der også var blandt dem, som i sidste uge ellers forklarede, at alle forretninger på Christiania skulle holde lukket på aktionsdage.

Den 52-årige fortalte, at den hash, hun solgte på aktionsdagen ikke var hendes eget.

- Vil du svare på, hvem bedt dig om at sælge hash på aktionsdage? spurgte den 52-åriges forsvarer, Hanne Reumert.

- Nej

- Kan du forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at en-to boder holder åben, når det er meningen, at alle skal holde lukket, spurgte Hanne Reumert.

- Nej.

Sag 6

'Sag 6' er én af seks sager, der alle udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

Sagen består af 10 tiltalte - heraf tre kvinder - og fem boder, der ifølge politiet hver har solgt 500 gram hash om dagen. Boderne har efter politiets opfattelse haft åben mellem 358 og 476 dage i perioden, hvilket giver et samlet salg på godt et tons hash.

Politiet sætter i anklageskriftet navn på salg af 856,3 kg. hash i løbet af normal åbningstid.

Halvdelen af de tiltalte i sagen er tiltalt for salg af hash fra bod 29, og en 56-årig mand, JO, der ifølge politiet har tilknytning til Hells Angels, JO, menes at have haft en mere overordnet rolle i forhold til boden. Han er ikke tiltalt i 'Sag 6', men 'Sag 1'.

Hans rolle i bod 29 vil først blive bedømt af retten, når alle seks sager er slut.

Tiltalte fra to ud af fem boder har ifølge politiet solgt hash på de såkaldte aktionsdage.

Der falder dom i sagen 13. februar 2015.

Aktionsdag

Gennem omfattende brug af under cover-betjente, der købte hash og filmede købet, observerede Københavns Politi et mønster:

Omkring hver tredje uge holdt næsten samtlige hash-boder på Christiania lukket - kun et par stykker var åbne.

De dage, hvor boderne var lukket, skete under noget, christianitterne kalder  'aktionsdage'.

Især tre boder var åbne på disse dage, og helt usædvanligt observerede politiet, at pushere, som normalt kun blev set i en helt anden bod et andet sted på Christiania, solgte hash i de åbne boder.

Noget, der efter politiets opfattelse er et udtryk for, at hash-handlen i Pusher Street må være organiseret og styret. Ellers ville alle boder undtagen få - og ofte de samme - ikke alle holde lukket på netop disse særlige dage.

Politiet mener også, at i hvert fald en del af provenuet fra salget på aktionsdagene er gået til forskønnelse af Christiania.

Flere christianitter har i retten fortalt, at aktionsdage alene handler om forskønnelse - f.eks. at male eller reparere et stakit - og at ikke bare hash-boderne, men hele Christiania holder lukket på disse dage for at løfte i flok .

Ifølge politiet blev der på aktionsdagene solgt særligt meget hash, fordi efterspørgslen på de få åbne boder var ekstra stor.

Hovedparten af boderne menes under "normal" åbning af have solgt et kg. hash dagligt. Under aktionsdagen mener politiet, at der blev solgt 16,1 kg hash og 3148 joints.