Krimi

Hash-agent: Politiet har begået fejl i undercover-arbejde

Politiagenters øjne og hukommelse indgår som et centralt bevis i de seks store retssager om hash-handlen på Christiania.

I et stort antal tilfælde er det alene agenternes observationer, der knytter tiltalte til hash-boderne på Christiania.

Men er agenternes hukommelse så pålidelig, at den kan stå alene som bevis?

Det tema var centralt i dag i Københavns Byret, da politiagent P510 tog plads i vidnestolen for anden gang.

Agenten har været på Christiania og købe hash i boderne flere end 90 gange og har gjort næsten 800 såkaldte observationer af formodede hash-sælgere og bodmedarbejdere.

En del af observationerne understøttes af video-optagelser, men P510 og de andre agenter har i deres rapporter også gjort et meget stort antal såkaldte sideobservationer, som i mange tilfælde alene bygger på agenternes hukommelser.

Altså: Hvilke personer kan agenten huske at have set i eller ved boderne, mens han gik igennem Christiania.

Flere forsvarere udspurgte i dag agent P510 hans observationer.

Agenten fortalte, at både han og en kollega havde taget fejl i deres rapporter, når de skrev ned, hvem de mente at have set ved hash-boderne på Christiania.

- Har du konstateret fejl i andre kollegers observationsrapporter? spurgte forsvarer Kim Bagge.

- Ja. Jeg har i samarbejde med (politiagent, red.) P509 tilrettet rapporter, hvor vi på film kunne konstatere fejl. Det var ikke den korrekte person, der var på filmen, forklarede P510.

Kim Bagge påpegede, at fejlen vel måtte være i rapporten – ikke filmen.

- Det kan vi godt blive enige om. Det, jeg mente, var, at vi tilrettede det efter at have gennemse videoent, forklarede P510.

- Så du har konstateret rapporter, hvor den person, man havde angivet at se, ikke var den rigtige person?

- Ja. Jeg mener, at det er sket i fire tilfælde, hvor det har været et forkert navn, der efterfølgende er blevet tilrettet, svarede P510.

Kim Bagge har set flere tilfælde, hvor agenten på en tur gennem Christiania har noteret 10 personer i sideobservationer, som formentlig ikke alle understøttes af videooptagelser.

Et forhold, som også stod klart tirsdag, da en del af videooptagelserne blev spillet i retten.

- Hvordan husker du disse 10 personer? Foretager du dig noget specielt i forhold til at huske navnene på alle de personer? Spurgte Kim Bagge.

- Jeg går og gentager fra mig selv: ”Jeg så den person der, jeg så den person der, jeg så den person der.”

- Altså ren memorering?

- Indtil jeg kommer tilbage og får skrevet ned, så ja.

Politiagenten blev foreholdt en rapport fra 2. juni 2013, der dokumenterede, at han selv havde taget fejl af observationer i en bod. I rapporten havde P510 skrevet, at personen stod i bod 14. Videoen viste dog noget andet.

- Person J står rettelig i bod 27 og ikke i bod 14, står der derfor i bunden af rapporten.

P510 forklarede også, at han selv havde taget fejl i en sideobservation, der ikke fremgik af video.

- Teleoplysningerne tydede på, at en person i ét tilfælde - ud af i underkanten af samlet set 800 observationer - ikke har været til stede, som jeg har skrevet, fortalte P510.

Sag 6

'Sag 6' er én af seks sager, der alle udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

Sagen består af 10 tiltalte - heraf tre kvinder - og fem boder, der ifølge politiet hver har solgt 500 gram hash om dagen. Boderne har efter politiets opfattelse haft åben mellem 358 og 476 dage i perioden, hvilket giver et samlet salg på godt et tons hash.

Politiet sætter i anklageskriftet navn på salg af 856,3 kg. hash i løbet af normal åbningstid.

Halvdelen af de tiltalte i sagen er tiltalt for salg af hash fra bod 29, og en 56-årig mand, JO, der ifølge politiet har tilknytning til Hells Angels, JO, menes at have haft en mere overordnet rolle i forhold til boden. Han er ikke tiltalt i 'Sag 6', men 'Sag 1'.

Hans rolle i bod 29 vil først blive bedømt af retten, når alle seks sager er slut.

Tiltalte fra to ud af fem boder har ifølge politiet solgt hash på de såkaldte aktionsdage.

Der falder dom i sagen 13. februar 2015.