Krimi

Få ønsker at tale om særlig lukke-dag på Christiania

En helt særlig lukkedag bliver en vigtig brik i politiets forsøg på at bevise, at hashhandlen på Christiania er organiseret, og at de flere end 70 personer, der er tiltalt på tværs af seks Pusher Street-sager, har så faste roller, at de kan straffes for at have medvirket til et omfattende hash-salg, de ikke selv direkte har deltaget i.

Det står klart, efter en stribe retsdage på tværs af sagerne.

Lukkedagen - som både af politiet og christianitter bliver betegnet 'aktionsdag' - indebærer, at alle hash-boder på Christiania holder lukket med undtagelse af få.

Noget, der i politiets optik understøtter påstanden om, at hash-handlen er organiseret.

Hvis den ikke var organiseret, hvorfor ville alle hash-handlerne ellers pludselig holde lukket - og så på samme tid?

Emnet er dog ikke et, som de tiltalte har lyst til at tale om i detaljer.

- De aktionsdage, du henvender dig til, har jeg ikke noget at tilføje til, sagde en 45-årige mand i går i Københavns Byret.

- Det vil du ikke udtale dig om? spurgte anklager Line Steffensen.

- Nej.

Den 45-årige svarede indtil da ellers villigt på anklagerens spørgsmål - om hvordan han på papiret ingen indtægt havde i hverken 2012 og 2013, om fund af grensaks, vægt og hash i hans hus på Christiania, om hans passion for at flyve med droner.

Den 45-årige er tiltalt for at have medvirket til at sælge 141 kg hash på Christiania i tre boder siden juni 2013 i den sag, som politiet betegner 'Sag 5'.

13 gange er han observeret i eller ved hash-boder af under cover-betjente, oplyste anklager Line Steffensen.

Hash-handlen kendte han intet til, men tilføjede så, at han måske i meget begrænset omfang godt kunne have solgt en lille smule.

- I fald at jeg har stået og snakket med nogen i en bod, og der har stået nogen kunder, som ikke kunne få en klump, så har jeg lige slynget en klump over disken, fortalte den 45-årige.

- Så du har hjulpet med at ekspedere? spurgte anklager Line Steffensen.

- Ja. Jeg vil ikke lyve om, at det er sket. Men det er sket meget, meget sjældent,

Ønsket om ikke at snakke om aktionsdage er den 45-årige ikke ene om.

I 'Sag 6' fra tirsdag var en 52-årig kvinde også meget ordknap, da anklager Andreas Kjærulff spurgte ind til emnet.

- Til dig udtaler jeg mig ikke om aktionsdage, sagde den 52-årige.

- Men gerne til din forsvarer? spurgte Andreas Kjærulff.

- Hun kan holde sig inden for grænsen for, hvad der er okay for mig, svarede den 52-årige.

Kvinden havde tidligere på dagen forklaret, at hun gennem perioden havde solgt 30-100 gram her og der for at finansiere sit eget forbrug.

Hashen var hendes egen, og når hun solgte den, var det ikke noget, hun fik besked på af andre - og boden, hun solgte fra, var bare en tilfældig bod, der var fri.

Anklager Andreas Kjærulff konfronterede hende med, at hun alene var set af politiets under cover-betjente i den bod, politiet betegner 'bod 29'.

- Det er da ikke mit problemet. Jeg har solgt hash mange steder, sagde den 52-årige kvinde.

På spørgsmål fra sin forsvarer, Hanne Reumert, løftede den 52-årige en smule af sløret for indholdet af aktionsdagene. Aktionsdag betød ikke bare lukket for hash-salget - det betød lukket for samtlige forretninger på Christiania, fortalte kvinden.

- I din optik, hvad er en aktionsdag? spurgte Hanne Reumert..

- Det er at få orden på Christiania.

- Er det sådan, at alle forretninger holder lukket - ikke bare hash-boderne?

- Ja, svarede den 52-årige.

Hun indrømmede på spørgsmål fra Hanne Reumert, at hun havde solgt hash i boderne, selv om de ifølge den 52-årige ellers burde have holdt lukket som alle andre forretninger på Christiania.

I modsætning til normalt var hashen på disse særlige dage dog ikke hendes egen, fortalte hun.

- Vil du svare på, hvem bedt dig om at sælge hash på aktionsdage? spurgte Hanne Reumert.

- Nej, svarede den 52-årige.

- Kan du forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at en-to boder holder åben, når det er meningen, at alle skal holde lukket, spurgte Hanne Reumert.

- Nej.

Anklager Andreas Kjærulff ville vide, hvorfor den 52-årige mødte op til aktionsdagene og solgte hash.

- Så jeg kan tjene til min ryger den dag, sagde den 52-årige.

Aktionsdag

Gennem omfattende brug af under cover-betjente, der købte hash og filmede købet, observerede Københavns Politi et mønster:

Omkring hver tredje uge holdt næsten samtlige hash-boder på Christiania lukket - kun et par stykker var åbne.

De dage, hvor boderne var lukket, skete under noget, christianitterne kalder  'aktionsdage'.

Især tre boder var åbne på disse dage, og helt usædvanligt observerede politiet, at pushere, som normalt kun blev set i en helt anden bod et andet sted på Christiania, solgte hash i de åbne boder.

Noget, der efter politiets opfattelse er et udtryk for, at hash-handlen i Pusher Street må være organiseret og styret. Ellers ville alle boder undtagen få - og ofte de samme - ikke alle holde lukket på netop disse særlige dage.

Politiet mener også, at i hvert fald en del af provenuet fra salget på aktionsdagene er gået til forskønnelse af Christiania.

Flere christianitter har i retten fortalt, at aktionsdage alene handler om forskønnelse - f.eks. at male eller reparere et stakit - og at ikke bare hash-boderne, men hele Christiania holder lukket på disse dage for at løfte i flok .

Ifølge politiet blev der på aktionsdagene solgt særligt meget hash, fordi efterspørgslen på de få åbne boder var ekstra stor.

Hovedparten af boderne menes under "normal" åbning af have solgt et kg. hash dagligt. Under aktionsdagen mener politiet, at der blev solgt 16,1 kg hash og 3148 joints.