Krimi

Christiania-sagen: Pushere afslører fristadens hemmeligheder

Der kom hemmeligheder på bordet, da én af de seks sager i retsopgøret mod den åbenlyse hashhandel i Pusher Street på Christiania i går fortsatte ved Københavns Byret.

Sagen - den såkaldte 'Sag 6' - involverer ifølge politiets tal organiseret salg af godt et ton hash, hvilket samtlige tiltalte kategorisk afviser.

Flere har erkendt at have solgt 80-150 gram et par gange om måneden i sagen, men hash-boderne hverken ejes eller styres af nogen, og hash-salget er på ingen måde organiseret, som politiet påstår, fastslog de tiltalte.

Flere af dem - en 52-årig kvinde og en 27-årig mand - løftede dog sløret for intime detaljer om, hvordan Christiania fungerer.

Den 27-årige er tiltalt for at have medvirket til salg af 114 kg hash fra maj 2013 til marts 2014.

Han erkendte i retten, at han havde solgt, hvad der svarer til mellem 1,5 og 4,5 kg. hash - blandt andet fra det sted, politiet kalder 'bod 29'.

Den 27-årige fortalte, at han havde boet på Christiania siden 2010, og at bopælen var en forudsætning for at sælge hash.

- Jeg altid haft opfattelsen af, at man skal have en adresse på Christiania for at må sælge hash, sagde den 27-årige.

- Så der gælder et tilknytningskrav? spurgte anklager Andreas Kjærulff.

- Det er noget, der er blevet vedtaget, meget længe før jeg er kommet til Christiania.

Beboere på Christiania udstyres med et såkaldt borgerkort, der beviser, at man er christianit. Forklaringen om, at et borgerkort er en forudsætning for at sælge hash på Christiania - noget, flere pushere også bekræftede i retten i 2004, da politiet havde et lignende opgør med hashhandlen i Pusher Street - står i kontrast til den, som en 30-årig pusher gav i en anden sag i den forgangne uge.

Her sagde den 30-årige til anklager Line Steffensen - der ikke bor på Christiania - at hun ikke ville blive forhindret i at sælge hash i Pusher Street, hvis hun forsøgte det. Pusheren selv havde boet på Christiania gennem ni år.

- Kunne jeg stille mig ind i en hvilken som helst bod og bare sælge? spurgte Line Steffensen.

- Det kunne du da godt, svarede den tiltalte.

- Kunne jeg få lov til det?

- Jeg ville ikke forhindre dig i det, sagde den 30-årige.

Bopælens mulige betydning for hash-salg var ikke den eneste intime detalje om Christianias virke, der kom frem under retsmødet i går.

En 52-årig kvinde fortalte også, hvordan Christiania på fællesmøder agerede, hvad advokat Hanne Reumert senere betegnede som 'en slags folkedomstol'.

I en aflyttet telefonsamtale fra 15. juli 2013 mellem den 52-årige kvinde og en mand, der ifølge politiet er tilknyttet Hells Angels og skal have haft en stor rolle i hash-salget fra samme bod som kvinden, kunne man høre ham opfordre den 52-årige til at dukke op til et fællesmøde samme aften kl. 20.

Anklager Anders Kjærulff borede i, hvad mødet handlede om. Først ønskede kvinden ikke at tale om det.

- Det er privat, sagde hun.

På opfordring af Hanne Reumert ændrede hun dog mening.

- Han tror, at det handler om hash. Fortæl nu om voldsmødet, sagde Hanne Reumert.

Og så åbnede den 52-årige en smule op.

- Det var angående en mand, der hed F (navn fjernet, red.). Det var et voldsmøde, hvor der var nogen, der havde skudt molotovcocktail efter politiet. Så blev der holdt et møde, og så blev han smidt ud af Christiania i tre år, fortalte den 52-årige.

Anders Kjærulff ønskede flere oplysninger om mødet.

- F (navn fjernet, red.), er det en person på Pusher Street?

- Prøv og hør. Nu har du fået det, du skulle have. Vores møder er vores møder. Hvis politiet vil følge med, må I møde op eller læse vores nyhedsbrev, sagde den 52-årige.

Sagen er berammet til 30 retsdage og ventes afsluttet i december 2014.

Sag 6

'Sag 6' er én af seks sager, der alle udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

Sagen består af 10 tiltalte - heraf tre kvinder - og fem boder, der ifølge politiet hver har solgt 500 gram hash om dagen. Boderne har efter politiets opfattelse haft åben mellem 358 og 476 dage i perioden, hvilket giver et samlet salg på godt et tons hash.

Politiet sætter i anklageskriftet navn på salg af 856,3 kg. hash i løbet af normal åbningstid.

Halvdelen af de tiltalte i sagen er tiltalt for salg af hash fra bod 29, og en 56-årig mand, JO, der ifølge politiet har tilknytning til Hells Angels, JO, menes at have haft en mere overordnet rolle i forhold til boden. Han er ikke tiltalt i 'Sag 6', men 'Sag 1'.

Hans rolle i bod 29 vil først blive bedømt af retten, når alle seks sager er slut.

Tiltalte fra to ud af fem boder har ifølge politiet solgt hash på de såkaldte aktionsdage.

Der falder dom i sagen 13. februar 2015.