Krimi

Forsvarere i bred kritik af politiet i Christiania-sag

Flere forsvarere rettede i dag en hård kritik af de anklager, som Københavns Politi har rejst i en af de seks Pusher Street-sager.

Politiets beregninger er forkerte, politiet fordrejer straffeloven, politiet bygger kæmpe anklager op på et spinkelt grundlag, og politiet vil straffe for forbrydelser, de tiltalte ikke selv direkte har begået - eller som er begået, mens de tiltalte end ikke har været på Christiania, lød det fra en stribe forsvarere.

Det skete, da den anden af i alt seks sager begyndte ved Københavns Byret - i lokaler hos Retten på Frederiksberg.

- Min klient har været fraværende i henholdsvis to og en halv måned, i en måned og i to måneder i den periode, som anklageskriftet omfatter. Der er ikke telefonsamtaler eller andet, der understøtter, at han i den periode har andel i hash-handlen på Christiania, sagde Hugo Steinmetz, hvis klient alligevel er tiltalt for at have medvirket til hash-salg i de perioder.

Samlet set 400 dage - et kilo hash om dagen - hvor klienten altså ifølge Hugo Steinmetz har været i udlandet gennem i mere end 150 dage.

- Jeg tror, at alle forsvarere kan vise kortere eller længere perioder, hvor vores klienter ikke er observeret på Christiania, fastslog han.

Og det gjorde flere så.

Kritikken kom, efter at senioranklager Laura Birch havde præsenteret sagen for retten.

16 mand er tiltalt. Samlet set har de fire boder, som sagen vedrører, solgt i omegnen af to tons hash i perioden, mener politiet, og senioranklageren redegjorde i sin såkaldte forelæggelse for, hvordan politiet var nået frem, at personerne i varierende grad menes at have været med til at sælge mellem 83 og 475 kg hash i fire boder på Pusher Street siden september 2012.

Senioranklager Laura Birch fortalte, at den såkaldte medvirkens-bestemmelse i straffeloven bliver sagens "altoverskyggende bevis-tema".

Bestemmelsen indebærer, at en person kan blive straffet for forbrydelser, vedkommende ikke selv direkte har begået.

Det forudsætter, at personen ved råd, dåd eller tilskyndelse har bidraget til forbrydelsen.

Populært sagt betyder det, at ham, der stikker af med hashen, hvis politiet kommer - eller løbende henter mad til pusherne - straffes på lige fod for den hash-sælger, der langer varerne over disken.

Bestemmelsen er central, fordi den er det kit, som politiet vil bruge til at udfylde hullerne mellem de mange gange, de tiltalte er observeret eller filmet på Christiania af hash-købende under cover-politibetjente.

Med den i hånden mener politiet, at de tiltalte kan straffes for det hash-salg, der er foregået på tidspunkter, hvor de mistænkte påviseligt ikke har været på Christiania, men f.eks. i udlandet.

Under forelæggelsen fastslog senioranklager Laura Birch, at bestemmelsen om medvirken også i en vis udstrækning kan bruges, selv om en person har været passiv under hash-handlerne.

- Foreligger der fælles forståelse, bliver den passive ansvarlig for forbrydelsen på lige fod med den handlende - med mindre, at den, der handler, foretager sig noget helt uventet, der ligger uden for det aftalte eller forventede, sagde Laura Birch.

Ifølge flere forsvarere var den udlægning af juraen slet og ret forkert.

- Man får det til at lyde, som om enhver passivitet er strafbar. Det er forkert. Anklagerens betragtninger om medvirken er et partsindlæg, sagde advokat Jan Schneider.

Hans klient - en 33-årige mand - bor på Christiania og er observeret 17 gange i Pusher Street mellem 19. november 2012 til 7. januar 2014.

Den 33-årige er tiltalt for at have været med til at sælge et kilo hash dagligt i hele perioden - og ikke bare de 17 dage, han er observeret i hash-gaden - svarende ifølge anklageskriftet til 402 kg. hash.

- Det er de 17 gange, man vil søge at føre som bevis for, at han har foretaget sig noget aktivt i forhold til at medvirke. Men hvad med alle de andre dage? 17 dage er ikke ret meget fra 29. november 2012 til 13. marts 2014. Procentvis er det en meget lille del, sagde Jan Schneider.

Advokat Niels Forsbys klient er tiltalt for at have medvirket til salg af 194 kg hash.

Det bygger ifølge Niels Forsby på en spinkelt antal observationer og en fejlfortolkning af juraen, sagde han.

- Min klient er konstateret 27 gange mellem 6. marts 2013 og 4. marts 2014. Der er ganske væsentlige tidsspring mellem. Man må ikke glemme, at det er anklagemyndighedens forbandede forpligtelse at bevise, at der er tale om løbende medvirken i hele perioden, hvor man ikke er konstateret til stede, og hvor man formentlig eller snarere næppe har været derude. Det mener jeg ikke, at man kan, sagde Niels Forsby.

- Jeg mener, at man trækker spørgsmålet om medvirkens-ansvar alt for kraftigt op. Man kan jo godt have været til stede i Pusher Street uden at være en del af et kriminelt foretagende. Man kan være nede at snakke med nogen, hygge med nogen, bare stå og kigge på, tilføjede han.

Samtlige af de 16 tiltalte i sagen nægter sig skyldige i de rejste tiltaler.

Fire erkender, at de har deltaget i et meget begrænset hash-salg. Tre personer tilstod samlet set højst syv kilo, mens en fjerde ikke satte antal kilo på.

Sagen er berammet til 48 retsmøder.

Sag 3

'Sag 3' er en af seks sager, der handler om hash-salg på Christiania.

Sag 3 rummer fire hashboder - 1a og 1b samt 2a og 2b - der deler tag to og to.

Boderne udgjorde - i hvert fald indtil politiet aktion 13. marts 2014 - nogle af de første hash-boder, kunderne mødte i Pusher Street på Christiania.

16 mænd er tiltalt på kryds og tværs mellem de fire boder, som ifølge politiet har haft åben op mod 540 dage siden september 2012 og hver solgt mindst et kilo hash om dagen.

Det svarer samlet set til omkring to tons hash.

Alle sagens fire boder er brugt til hash-salg på såkaldte aktionsdage.

Sagen forventes slut i marts 2015.