Krimi

Politiets hash-købere skal vidne bag lukkede døre

Hverken de tiltalte eller offentligheden må se, hvem fra ordensmagten der siden september 2012 har købt hash hos hash-boderne på Christiania for at dokumentere ulovlighederne.

Det har Københavns Byret i dag besluttet, da den første af de seks hashsager begyndte.

12 mænd er tiltalt for at have solgt mere end et ton hash fra fem boder i perioden.

En del af hashen er købt af såkaldte politiagenter, men hverken de tiltalte eller offentligheden må få agenterne at se - eller kende deres identitet.

Det skyldes ifølge anklager Line Steffensen, Københavns Politi, hensynet til de såkaldte agenters fortsatte virke.

- Men vi har en begæring om, at der bliver oprettet et rum, hvor de tiltalte kan sidde og lytte og høre alt, hvad der bliver sagt. Og de skærme (fjernsyns-, red.), der er her, vil også være der, sagde Line Steffensen.

Trods protester fra flere flere forsvarere - én henviste til, at det af forarbejdet til retsplejeloven står, at agenterne eventuelt kan klædes ud, så de bliver ukendelige - fulgte retten anklagerens begæring.

Derpå blev retten hævet til frokostpause - inden anklageren vil præsentere sagen for Københavns Byret.

Før retsmødet gik i gang, var der en del protester fra pårørende, der beklagede sig over, at antallet af tilhørerpladser kun var 13. Fem af pladserne var besat af pressen, og dermed kunne kun et meget begrænset antal pårørende følge sagen.

- Er der ikke nogen fra pressen, der pisser af, så der kan blive plads til min kone, sagde en af de tiltalte.

En anden tiltalte direkte en kvindelig journalist 'luder'.

- Det her er et ægteskab mellem retten og politiet, sagde en anden. I burde fortælle offentligheden, hvad der sker her i dag, sagde en anden med henvisning til det begrænsede antal stole.

Kort efter blev der båret en ekstra håndfuld stole ind, og da retsformand Gitte Cordes fik ordet, beklagede hun det begrænsede antal siddepladser.

Hun henviste til, at Københavns Byret var underlagt brandmyndighederne, og at det var disse, der havde sat et loft over, hvor mange personer der måtte befinde sig i sal 41.

Der er 12 tiltalte i sagen, og Københavns Byret har ikke etableret et ekstra lytterum i sagen for at imødekomme den store offentlige interesse i sagen.

Det betyder, at flere tilhørere måtte gå forgæves.

Det kunne retten ellers have gjort, som Retten på Frederiksberg har gjort det i den såkaldte hacker-sag, der kører i øjeblikket.

Her kan tilhørere, der ikke kan finde plads i retslokalet, følge med i sagen fra et tilstødende lokale.

Sag 5

'Sag 5' er én af seks sager, der alle handler om hash-salg på Christiania.

12 mænd er tiltalt i 'Sag 5', der involverer fire hash-boder og består af to grene, nemlig én med boderne 4, 23 og 26 samt én med bod nr. 17.

Godt halvdelen af de tiltalte knytter sig i forskellig grad til bod 26, der ifølge politiet har solgt 1 kg hash om dagen gennem 401 dage.

Boden knyttes sammen med boderne 4 og 23 - og yderligere tre tiltalte - af en 45-årig christianit, KJ, der på tværs af boderne ifølge politiet har solgt 141 kg hash i perioden.

Hvis politiets estimat over dagligt salg er rigtigt, skal de tre boder have solgt i hvert fald 968 kg hash i den periode, sagen handler om.

Den sidste gren tegner sig ifølge politiet for i hvert fald yderligere 189 kilo hash.

Tiltalte fra tre af sagens fire hash-boder sættes i forbindelse med hash-salg på de såkaldte aktionsdage.

Dom i sagen 25. marts 2015.