Krimi

Christiania: Her er politiets hemmelige beregninger

En beregningsmodel fra Københavns Politi bliver central, når byretten over seks sager skal tage stilling til, om mere end 70 mænd og kvinder kan dømmes for at have været med til at sælge tonsvis af hash på Christiania siden september 2012.

Det ligger fast, efter at anklager Line Steffensen i dag forelagde den første af seks straffesager for Københavns Byret.

Hidtil har det været et mysterium, hvordan politiet er nået frem til, at de tiltalte i vid udstrækning hver har været med til at sælge hundredvis af kilogram hash i perioden.

I dag løftede anklageren så sløret for det regnestykke, som politiet har lavet.

Regnestykket bygger kort sagt på et stort antal hash-køb og observationer, som politifolk har gjort på Christiania.

Efterforskningen har fået politiet til at konkludere, at alle de tiltalte har medvirket i sagen som små tandhjul i et stort og velorganiseret hash-maskineri, og dermed mener politiet, at de bør hæfte for det salg, som de ikke direkte kan knyttes til gennem de videofilmede hash-køb.

Hvis en tiltalt f.eks. er observeret 100 gange i forbindelse med hash-salg spredt ud over perioden 30. marts 2013 og 30. november 2013, mener politiet, at han ikke alene skal dømmes for at have solgt et par gram hash 100 gange. Nej, han skal dømmes for alt hashsalg i den pågældende bod i samtlige 100 dage.

Men fordi personen efter politiets opfattelse i hele perioden har været det lille tandhjul, der har fået det store hash-maskineri til at fungere, skal han også straffes for det hash-salg, der formodes at have fundet sted de dage, hvor politiet ikke har filmet det i skjul.

I eksemplet betyder det, at den tiltalte efter politiets opfattelse bør hæfte for bodens samlede hash-salg i hele perioden - altså 245 dage.

I hovedparten af boderne mener politiet, at der dagligt er solgt mindst et kilogram hash om dagen.

Den tiltalte skal altså straffes for salg af ikke under 245 kilogram hash, selv om politiet måske kun direkte kan dokumentere, at personen har haft en rolle i 100 handler.

Det ligger allerede nu fast, at både politiets syn på medvirken til salget og beregningsmodellen vil blive det store stridspunkter i sagen.

Da anklager Line Steffensen torsdag havde forelagt sagen retten, fastslog flere forsvarere, at de på ingen måde var enig i politiets syn på sagen.

12 personer er tiltalt i den sag, der begyndte i dag. Tre af den her delvist erkendt.

- Min klient erkender salg i forhold 5, men nægter de meget store mængder, der er omtalt i anklageskriftet. Han erkender et meget, meget begrænset salg. Vi bestrider også temaet omkring, at salget skulle være organiseret, oplyste forsvareren for 33-årige CJ, der er tiltalt for for at have været med til at sælge 400 kilogram hash fra februar 2013.

Sag 5

'Sag 5' er én af seks sager, der alle handler om hash-salg på Christiania.

12 mænd er tiltalt i 'Sag 5', der involverer fire hash-boder og består af to grene, nemlig én med boderne 4, 23 og 26 samt én med bod nr. 17.

Godt halvdelen af de tiltalte knytter sig i forskellig grad til bod 26, der ifølge politiet har solgt 1 kg hash om dagen gennem 401 dage.

Boden knyttes sammen med boderne 4 og 23 - og yderligere tre tiltalte - af en 45-årig christianit, KJ, der på tværs af boderne ifølge politiet har solgt 141 kg hash i perioden.

Hvis politiets estimat over dagligt salg er rigtigt, skal de tre boder have solgt i hvert fald 968 kg hash i den periode, sagen handler om.

Den sidste gren tegner sig ifølge politiet for i hvert fald yderligere 189 kilo hash.

Tiltalte fra tre af sagens fire hash-boder sættes i forbindelse med hash-salg på de såkaldte aktionsdage.

Dom i sagen 25. marts 2015.