Fingrene væk: Højesteret slår bak i Se og Hør-sag

16x9
Højesteret: Politiet skal holde fingrene fra Se og Hør-data Foto: Polfoto

Københavns Vestegns Politi skal holde fingrene fra de store mængder af data, som politiet har beslaglagt i Se og Hør-sagen. Det har Højesteret netop

Københavns Vestegns Politi skal holde fingrene fra de store mængder af data, som politiet har beslaglagt i Se og Hør-sagen.

Det har Højesteret netop fastslået.

Østre Landsret besluttede ellers for nyligt, at politiet måtte "spejle" de beslaglagte data, så Retten i Glostrup sammen med politiet, anklagemyndigheden og Aller kunne gå i gang med at gennemgå materialet, men nu slår Højesteret bak.

Materialet må hverken gennemgås ellers kopieres over i politiets systemer.

- Det er en lille sejr. Det er en rigtig god nyhed. Ikke bare for Aller Media, men også for jer som journalister, siger Hans Jakob Folker, der repræsenterer Aller Media.

Østre Landsret tillod 11. juli 2014, at det beslaglagte materiale kunne gennemgås ved hjælp af et stort antal søgeord som 'politi', 'sygeplejerske', 'operatør' og politiets tjenestemobil-numre.

Den beslutning ønskede Aller Media at få indbragt for Højesteret via Procesbevillingsnævnet.

Østre Landsret afviste dog Aller Medias ønske om, at rettens kendelse fik såkaldt opsættende virkning - altså at afvente en eventuel afgørelse fra Højesteret.

Aller Media mente, at selve formålet med at få sagen for Højesteret - nemlig at holde politiets øjne ude af det beslaglagte materiale - ville være væk, hvis gennemgangen blev sat i gang.

En opfattelse, som Højesteret i dag erklærede sig enig i.

- Reglerne om kildebeskyttelse i retsplejelovens § 172 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 10 har til formål at beskytte kilden mod identifikation. Under hensyn hertil finder Højesteret, at formålet vil forspildes, hvis ikke ansøgningen tillægges opsættende virkning for så vidt angår fuldbyrdelsen af den del af Østre Landsrets afgørelse, der vedrører spejling og gennemsyn af det beslaglagte materiale, skriver Højesteret i sin begrundelse.