Flere lærere anmeldes for vold mod elever

Lærerforening har oplevet en markant stigning af sager, hvor en lærer angiveligt har lagt hånd på en elev.

Forældres politianmeldelser af folkeskolelærere, der angiveligt har udøvet vold mod elever, er mangedoblet, oplyser Danmarks Lærerforening.

Laurits Lynge, der er chef for lærerforeningens afdeling, der håndterer personsager, siger søndag til Politiken, at der årligt er 25 til 30 anmeldelser, hvor forældre går til politiet og fortæller om lærere, der har begået vold mod elever. Tidligere var der tale om et par anmeldelser om året

Stigningen har fundet sted over en periode pĂĄ tre til fem ĂĄr.

Danmarks Lærerforening repræsenterer landets folkeskolelærere, og det er foreningen, der træder til med juridisk bistand, hvis en lærer bliver anmeldt.

- Når forældre oplever den slags, er nogle hurtige til at gå til politiet. Det er selvfølgelig rigtig ubehageligt, fordi vi samtidig kan konstatere, at i mange tilfælde opgiver politiet at forfølge sagen, fordi de kan se, at der simpelthen ikke er grundlag for, at der vil kunne rejses hverken tiltale eller falde en dom i situationen.

- Oftest fordi politiet kan konstatere, at det, der har fundet sted, er fornøden magtanvendelse, siger Laurits Lynge til Politiken.

Det er strafbart at lægge hånd på en elev, og normalt vil en dom bestå af enten bøder eller en fængselsdom på op til tre år for mild vold.

Men helt simpelt er det ikke at vurdere, hvornår en situation bør gå sin gang i retten, og hvornår den kan håndteres internt på skolerne.

Ifølge ordensbekendtgørelsen for folkeskolen er det nemlig tilladt for lærerne at anvende magt i nødvendigt omfang - såkaldt lovlig magtanvendelse - for at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting.

Laurits Lynge siger, at nogle af anmeldelserne går på, at en lærer har grebet hårdt fat i en elevs arm, så det har efterladt et mærke, mens det andre gange er værre.

Han mener, at stigningen kan beskrive en tendens:

- Jeg tror, det har noget at gøre med en samfundsudvikling, hvor vi ikke finder os i noget. Vi klager, og vi holder på vores ret.