Krimi

Hel familie dømt i sagen om æresvold

Der var tale om afstraffelse begået af en far, en mor, en farbror og en tante i forening.

Det har Retten i Glostrup netop fastslået.

Her var de fire tiltalt for i forening at have frihedsberøvet en 17-årig pige i marts 2013 og udsat hende for, hvad der ifølge senioranklager Martin von Bülow, mest af alt mindede om decideret tortur.

Alle fik de et år og ni måneders fængsel.

- Vi har lagt vægt på, at der var tale om spinkel og umyndig pige. Vi har lagt vægt på, at der var tale om omsnøring af hendes hals, og at hun har været ved at dø af det, lød det fra retsformand Anne Berg.

Der var rejst tiltale for mishandling, men retten mente, at episoden i stedet burde betegnes som 'afstraffelse'.

Retten lagde også vægt på, at afstraffelsen foregik i flere timer af personer, hvis rolle ellers burde være at passe på den 17-årige.

Under sin procedure argumenterede senioranklager Martin von Bülow for, at det også burde være en skærpende omstændighed, at afstraffelsen var sket, fordi pigen havde fået en dansk kæreste.

Det punkt tillagde retten dog ikke skærpende vægt ved udmålingen af straf.

- Vi har ikke tillagt det selvstændig betydning, at hun ikke har fulgt jeres henvisninger. Det har ikke betydning for strafudmålingen, fastslog retsformand Anne Berg.

Den 17-åriges moster ankede dommen på stedet - de øvrige tre udbad sig betænkningstid.

Pigen har forklaret i retten, at hun ikke måtte have en dansk kæreste, og på gerningsdagen blev hun kørt hen til sin farbror og hans kone - der samtidig er pigens mors søster.

Her blev hun beordret til at tage en del af sit tøj af, og derpå indledte farbroren en nærmest inkvisitorisk afstraffelse med et bælte som pisk, forklarede pigen i retten.

- Var du i skole i dag? lød hans første spørgsmål ifølge den 17-årige.

Hun havde skulket fra skole for at være sammen med sin forbudte kærlighed, B, tidligere samme dag, men vidste på dette tidspunkt ikke, at det hemmelige selskab var opdaget,forklarede hun i retten.

Da hun dernæst svarede 'nej', skal det første af mange piskeslag være faldet.

Mishandlingen udvidede sig senere til afklipning af hår, ligesom et bælte blev snøret om pigens hals, og hun troede, at hun skulle dø, har hun forklaret i retten.

Ifølge anklager Martin von Bülow var sagen '100 procent æresrelateret'.

Sagens forsvarere har under sagen forsøgt at så tvivl om både hendes troværdighed og om, hvorvidt der i det hele taget blev snøret et bælte om hendes hals.

En af de fire, Jens Christian von der Maase, forsvarer for pigens far -hvis rolle i sagen ifølge pigens forklaring bestod i at beordre farbroren til den formodede afstraffelse - gik så langt som til at kalde pigen 'lystløgner' og 'psykosomatisk'.

De fire tiltalte har under hele sagen nægtet sig skyldige.

Af hensyn til retshåndhævelsen valgte Retten i Glostrup at varetægtsfængsle alle fire dømte under anken.

En kendelse, der blev kæret til Østre Landsret på stedet.