Krimi

Aktindsigt afslører: Gaderøveri og vold udeladt fra politiets statistik

Det vakte opsigt, da talsmænd for betjente fra Københavns Politi i april stod frem og fortalte, at de statistikker, som justitsminiter Morten Bødskov blev præsenteret for, var sminket.

- Der er mange sager, der burde være journalført som for eksempel gaderøverier, voldssager eller sædelighedssager, som man i stedet journaliserer som en 'undersøgelse'. Det betyder, at sagen ikke optræder i politiets statistik, sagde Johan Kofod, der er fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi, dengang til tv2.dk.

Københavns Politi har siden undersøgt 30 sager på hver af de tre stationer Amager, Bellahøj og City.

Tv2.dk har fået aktindsigt i en flig af undersøgelsen - en såkaldt politidirektørorientering til kredsens betjente - der bekræfter tillidsmandens udsagn.

Gaderøveri udeladt af statistik

Det samlede billede vil Københavns Politi ikke belyse, og en stribe dokumenter er således undtaget fra aktindsigt, da de ifølge politiet er 'udarbejdet til internt brug'.

Men i orienteringen til kredsens betjente bekræfter politidirektør Thorkild Fogde, at flere alvorlige fejl er fundet:

Både et gaderøveri og et voldelig overfald er aldrig blevet journaliseret som sådanne, men blot 'undersøgelse'. Begge sager er lukket og henlagt på undersøgelsesnummeret.

Dermed optræder de to sager ikke statistikkerne over uopklaret vold og gaderøveri i København - ligesom ofrene i de to sager heller ikke per automatik underrettes om, at jagten på deres overfaldsmand er indstillet.

- I begge disse sager burde der være oprettet en sag med gerningsindholdskode, hvorefter sagen i givet fald kunne henlægges på dette nummer, hvis retsplejelovens betingelser for indstilling af efterforskningen i øvrigt var opfyldt, står der i orienteringen.

Politidirektør Thorkild Fogde opsummerer gennemgangen af sager således:

- Undersøgelsen viser, at der sker fejl. Det havde vi ventet, for vi modager omkring 70.000 anmeldelser om året. Men undersøgelsen viser også, at der sker for mange fejl, siger Thorkild Fogde.

Særlige numre kun til tvivlssager

De såkaldte undersøgelsesnumre er tiltænkt det stadie i efterforskningen, hvor en betjent endnu er i tvivl om 'gerningsindholdet'.

Den er altså en neutral kode, der ikke siger noget om forbrydelsen. Hvis et gaderøveri eller vold i hjemmet henlægges på et undersøgelsesnummer og ikke senere oprettes på koderne for gaderøveri eller vold - såkaldt 'skarpe' journalnumre - vil sagerne aldrig optræde i statistikken over kriminalitet.

Den bygger nemlig på de 'skarpe' numre.

Som konsekvens af undersøgelsen har politidirektør Thorkild Fogde lavet nye regler på området.

Politichef: Vi snyder os selv for penge

Formålet er tredelt, fortæller han:

Dels handler det om at sikre ofre for forbrydelser deres rettigheder, dels at sikre, at statistikkerne giver et korrekt billede af kriminaliteten - og dels om politiets bevilling.

Mens et undersøgelsessag kun giver en tildeler Københavns Politi løn til to timer, giver en voldssag 47,7 timer og et gaderøveri hele 81 timer.

Alene i de to konkrete sager har betjentene altså snydt politiet for løn til godt 127 timer - eller mere end tre arbejdsuger, fortæller Thorkild Fogde.

Han hæfter sig dog ved, at der ikke ser ud til systematisk at være begået fejl efter et mønster. Dermed er der ikke noget, der tyder på, at fejlene er sket bevidst, mener han.

- Der er ikke fundet tegn på, at der bevidst foretages forkert journalisering, fastslår han.

Undersøgelsen har fået Thorkild Fogde til at indskærpe over for betjentene, at sager 'uden ophold' fremover skal have et 'skarpt' nummer, når der ikke længere 'er tvivl om gerningsindholdet'.

Jeres advokaturer er forpligtet til løbende at føre 'målrettet stikprøvekontrol'. Men det er først, da pressen skriver om dette, at I indskærper reglerne. Er der noget, der tyder på, at stikprøvekontrollen ikke har været god nok?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Vi registrerer mange tusinde sager hver eneste uge. Advokaturerne fører opsyn med, at de bliver registreret korrekt, og der vil altid være en vis fejlprocent i en stor virksomhed som Københavns Politi.

Burde den løbende stikprøvekontrol ikke have gjort jer opmærksom på dette problem tidligere?

- Det tror jeg sådan set også, at man har været. Det er ikke et ukendt problem, at man skal være opmærksom på, hvilken grundregistrering sagerne får. Men vi foretog en bred overflyvning, fordi vores personale sagde, at der var for mange fejl i registreringerne. Det var vi nødt til at reagere på - uanset om det var i pressen eller internt, siger Thorkild Fogde.