Krimi

Avis: SKAT truede Jesper 'Kasi' Nielsen

Ifølge BT har SKAT truet den danske erhvervsmand Jesper 'Kasi' Nielsen med at gå efter hans mor og søster, hvis han ikke frivilligt accepterede et større skattesmæk i en sag om sponsormillioner.

Dagbladet er kommet i besiddelse af mailudvekslinger mellem SKAT og familiens revisor.

De viser ifølge BT, at SKAT pålagde virksomheden Kasi-Group et skattesmæk på 44 millioner som en 'straf' for, at Jesper Nielsen havde fratrukket millioner i sponsorudgifter til blandt andet Brøndby IF. En udgift, der i stedet for et forretningmæssigt motiveret sponsorat kan tolkes som 'maskeret udlodning' - det er ulovligt.

Ekspert kritiserer SKAT

BT skriver videre, at SKAT i samme ombæring gjorde det klart, at hvis ikke Kasi-Jesper accepterede beløbet, ville man gå efter personlige skattebetalinger fra Jesper Nielsen selv, hans mor og søster.

Ifølge dagbladet skal SKAT have truet med en ekstrabetaling på i alt 94,3 millioner kroner for årene 2007 til 2009, hvis ikke kravet blev accepteret. En metode, der møder kritik fra skatteekspert, lektor og ph.d. Thomas Rønfeldt fra Aalborg Universitet.

- Her bliver skattebetaling noget, SKAT pranger om, handler med, truer eller presser sig til, som vi befinder os på Hjallerup Marked, siger han.

SKAT svarer i en mail

TV 2 har forgæves forsøgt at få SKATs direktør Jesper Rønnow til at stille op til interview - SKAT har i stedet valgt at sende disse citater til TV 2

- I dette forår har der i flere medier været historier, som sår tvivl om, hvorvidt SKAT overholder grundlæggende forvaltningsretlige spilleregler. Det har jeg det skidt med, fordi der er en risiko for at underminere den legitimitet, der skal være omkring landets skatteforvaltning. Det er efter min opfattelse et meget stort problem, hvis der i offentligheden bliver skabt et billede af, at SKAT er selvtilstrækkelig, udnytter sine hjemler kreativt og ser stort på de grundlæggende samfundsmæssige spilleregler.

- Jeg kan kun understrege, at SKATs nye ledelse tager retssikkerheden meget alvorligt. Skatteministeren har bedt SKAT om en redegørelse for de retningslinjer, SKAT følger ved håndtering af kontrolsager, og hvorledes retningslinjerne tilgodeser den enkeltes retssikkerhed. Ministeren har endvidere bedt om en vurdering af, om retningslinjerne har været fulgt i de i pressen refererede sager. Det er SKATs Borger- og Retssikkerhedschef, som forestår undersøgelsen, som afleveres til mig med henblik på at udarbejde den redegørelse til ministeren, som han har anmodet SKAT om at udarbejde, lyder det.

Undervejs rådede familiens revisor Jesper Nielsen til at imødekomme SKATs krav - men sagen er nu indbragt for det lokale skatteankenævn og Landsskatteretten.

Se indslaget fra TV 2 News her ovenfor - hvor familiens revisor forklarer sagen set fra hans skrivebord.