Krimi

Sådan beskytter PET truede danskere

Når PET opfanger en trussel mod en navngiven dansker, udløser det øjeblikkeligt en række tiltag. Det vigtigste er, at få farligheden af truslen vurderet. Den vurdering afgør, hvad der efterfølgende sker.

- Trusselsbilleder er meget dynamiske, og kan variere fra time til time. Samtidig er de forudsætningen for, hvordan man reagerer, siger PETs tidligere operative chef, Hans Jørgen Bonnichsen.

Ifølge Bonnichsen opererer man internationalt med en fem trins skala for trusselsniveauer, der spænder fra ingen trussel til højt trusselsniveau.

Øjeblikkelig evakuering

- Hvis man vurderer, at truslen mod en person er meget høj, så er det fordi man har konkret viden om, at et angreb er umiddelbart forestående og så handler det typisk om at få evakueret personen og få ham eller hende gemt af vejen i et beskyttet safe house, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Er trusselsniveauet højt, er det fordi, der er en kendt trussel mod en person.

- Her kan man eksempelvis udstyre personen med livvagter, som følger med over alt - lige som man kan installere ekstra overvågningsudstyr og sikkerhedsudstyr i den truede persons hjem, forklarer Hans Jørgen Bonnichsen.

Øget patruljering

Er trusselsniveauet middel, er der tale om en generel, men reel trussel.

- I det tilfælde vil PET eksempelvis arrangere øget politipatruljering i personens nærmiljø, og rådgive personen om, hvordan man kan beskytte sig med tekniske foranstaltninger, siger den tidligere PET-chef.

Vurderes trusselsniveauet til at være lavt, er det fordi der er en mulig trussel, men risikoen for angreb vurderes lavt.

- Her vil PET typisk orientere personen om, at man har identificeret en trussel, og bede vedkommende om at være opmærksom i sin hverdag og overveje sikkerhedstiltag i hjemmet, forklarer Bonnichsen.

Hemmelig beskyttelse

Det laveste trusselsniveau, ingen trussel, bruges når der ikke er identificeret en trussel, og et angreb anses for usandsynligt.

Hvor mange personer, som PET trusselsvurderer, vil sikkerhedstjenesten ikke oplyse.

- Vi siger ikke noget omkring enkeltpersoner, oplyser PET til tv2.dk.

Men i sin løbende vurdering af trusselsniveauet i Danmark, skriver efterretningstjenesten:

Risikoen for at blive udsat for trusler og chikane afhænger typisk af den enkelte persons eksponering i offentligheden eller udspringer af enkeltsager, og der er eksempler på, at politikere på både højre- og venstrefløjen udsættes for til tider grov chikane.

Mange har prøvet beskyttelse

En række danskere er i årenes løb set med livvagter fra PET.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik er altid omgivet af sikkerhedsagenter fra efterretningstjenesten lige som statsministeren er det.

Også Dansk Folkepartis tidligere leder, Pia Kjærsgaard, er omgivet af sikkerhedsvagter, når hun bevæger sig i det offentlige rum og ved sit hjem. Det samme gælder Muhammed-tegneren, Kurt Westergaard, der har en sikkerhedsvagt posteret i døgndrift efter attentatforsøg mod ham.

Flere politikere har været udsat for dødstrusler. Blandt andet Naser Khader, Kamal Qureshi og Zenia Stampe. Og Naser Khader var i en periode dækket af PET-agenter, når han bevægede sig i det offentlige rum.

Formodentlig er der også personer, som har taget opgør med den kriminelle underverden, på PETs liste over beskyttede personer. Da eks-rockeren, Lars Jensen, blev forsøgt skuddræbt i Sønderborg i efteråret, medførte det efterfølgende, at han kom under PET-beskyttelse.

De fem trusselniveauer bruges også, når man skal vurdere eksempelvis risikoen for et terrorangreb mod samfundet generelt.