Krimi

Højesteret: Tvind-sagen fortsætter

Højesteret har godkendt anklagemyndighedens anke i sagen mod Mogens Amdi Petersen og tre andre top-figurer fra Tvind.

Højesteret har tilladt, at anklagemyndigheden helt ekstraordinært har forkyndt anken overfor de fire via Statstidende, fordi man ikke har kunnet finde dem og forkynde anken personligt.

"Det er i mine øjne rigtigt, at vi i helt særlige tilfælde, hvor vi ikke kan komme i kontakt med tiltalte personer i udlandet, har muligheden for at forkynde anken i Statstidende," siger rigsadvokat Ole Hasselgaard.

"Det er mit håb, at ankesagen nu vil kunne gennemføres, og at de tiltalte vil møde op og medvirke til, at retten får det bedst mulige grundlag for at vurdere sagens forhold, som jo allerede i dag ligger ganske mange år tilbage," siger han.

Vestre landsret nåede frem til samme konklusion i april, hvorefter de fires forsvarere fik indbragt sagen for Høejesret.

Forsvarerne mente ikke, at anklagemyndigheden havde gjort tilstrækkeligt for på sædvanlig vis at forkynde anken over for de tiltalte under deres ophold i udlandet.