Krimi

Minister vil holde rockerfanger adskilt

Indsatsen mod rockerbander er en succes, der skal fortsætte. Når først rockerne er sat i fængsel, må man fortsætte indsatsen for at adskille dem fra de øvrige fanger mest muligt.

Sådan lyder budskabet fra justitsminister Morten Bødskov (S) i forbindelse med en undersøgelse, der ellers viser, at fængselspersonalet har fået sværere ved at håndtere den stærke og rå fangegruppe, som rockerbander udgør.

Banderne har i høj grad overtaget styringen i fængslerne.

Morten Bødskov erkender, at der med de flere, der sættes i fængsel som følge af bandeindsatsen, også er en stor udfordring i fængslet.

"Det har der været i mange år. Kriminalforsorgen forsøger løbende at adskille bandemedlemmerne fra de øvrige indsatte," siger Morten Bødskov.

Denne indsats skal sikre, at de øvrige fanger ikke bliver påvirket i negativ retning af rockerfangerne.

Morten Bødskov peger også på, at der netop er oprettet et særligt område med 12 pladser på Nyborg Statsfængsel til den type fanger, som rockerne udgør.

"Der er et hårdt miljø i fængslet. Derfor gør Kriminalforsorgen meget for at få grupperingerne adskilt og skærme af over for indsmugling af narko til fængslet," siger justitsministeren.

Kriminalforsorgens direktør William Rentzmann siger til DR, at der er for få ansatte. Ministeren vil dog ikke umiddelbart love, at der skal ansættes flere.

"Vi diskuterer løbende, hvordan vi kan indrette Kriminalforsorgen, så vi kan sikre, at rockergrupperne får den straf de skal have og ikke får lov til at påvirke andre indsatte," siger Morten Bødskov.

Han tilføjer, at politikerne til efteråret skal forhandle en ny flerårig aftale om Kriminalforsorgen, hvor emnet med rockerfanger formentlig vil komme op.

Kriminalforsorgens direktør peger på, at fængslerne ikke er indrettet, så bandemedlemmerne kan holdes ordentligt adskilt fra andre fanger.

Hertil siger Morten Bødskov, at man netop nu bygger et nyt fængsel på Falster, og at det vil gøre det nemmere at adskille de forskellige grupper, når det nye fængsel står klar.