Krimi

Søn ville hjælpe far i døden

Retten i Odense lægger fredag lokaler til en yderst sjælden sag i Danmark, når en fynbo står anklaget for at have hjulpet sin dødssyge far til selvmordsforsøg.

Det skal være sket med en livsfarlig blanding bestående af 94 morfinpiller og yoghurt. Faderen døde først senere af sin sygdom, men fynboen ventes at tilstå sit mislykkede forsøg på at hjælpe ham til selvmord.

Sagen har atter bragt dødshjælp i fokus, men der er ingen opbakning fra lægerne til at acceptere dødshjælp.

"Lægeforeningen er imod aktiv dødshjælp, og det vil vi også være fremover," siger Poul Palisz Jaszczak, næstformand for foreningen og formand for dets Etiske Udvalg.

Aktiv handling, der frarøver patienten livet

Hos Lægeforeningen vil der altid, uanset om dødshandlingen sker på patientens eget initiativ, være tale om drab.

"Det ændrer ikke ved, at det er en aktiv handling, der har ét formål, nemlig at frarøve patienten livet. Så det er at tage livet af folk," siger Poul Jaszczak.

Han efterlyser, at man i stedet for at fokusere på for eller imod dødshjælp taler om, hvordan systemet bliver bedre til at håndtere folks sidste tid.

"Nogle frygter den sidste del af tilværelsen, og der er det altså os som mennesker, der må træde til. Det gør vi altså ikke humant ved at medvirke til deres død," siger Jaszczak.

Dødskrav er desperation

Han mener, at vi i stedet bør bruge den nødvendige tid og de nødvendige kræfter på at hjælpe og snakke med de mennesker, der har et behov.

"Patienter, som stiller os over for det ønske, fremsætter kravet i desperation. De gør det fordi, de åbenbart ikke har tillid til, at vi er i stand til at yde den nødvendige hjælp og bistand," siger Poul Jaszczak.

Han siger videre, at udfordringen for Sundhedsvæsnet er at kunne give patienterne den nødvendige tryghed i enhver tænkelig situation.

Etisk Råd imod aktiv dødshjælp

I 2003 blev man i Etisk Råd enige om at være imod aktiv dødshjælp, også kaldet medlidenhedsdrab.

For nylig har rådet taget debatten op igen, og noget tyder på, at der ikke længere hersker en så udpræget konsensus rundt om bordet.

"Debatten er lige begyndt. Derfor vil det være forkert af mig at sige, om der er flertal for det ene eller andet, men debatten er præget af en meget frugtbar uenighed," siger formanden for Etisk Råd, Jacob Birkler.

Seks måneders fængsel for at slå forældre ihjel

I 1993 var en sag, der minder om den i Odense, for retten.

Her fik en 45-årig mand fra Aarhus seks måneders betinget fængsel for at have dræbt sine forældre af medlidenhed.

De uhelbredeligt syge forældre havde bedt sønnen hjælpe dem med at dø.