Krimi

Anken i Tvindsagen stadig usikker

Det er langt fra sikkert, at anklagemyndighedens utraditionelle forsøg på at meddele Tvindtoppen, at sagen mod dem er anket, kan godkendes af retsvæsnet.

Oprindeligt sagde Vestre Landsret god for forkyndelsen af anken, men nu har Procesbevillingsnævnet accepteret at lade Højesteret tage stilling til spørgsmålet.

Grundlæggeren af Tvindskolerne, Mogens Amdi Petersen, og tre andre var i 2006 i byretten i Ringkøbing i en sag om grov skattesvig og underslæb.

Byretten frifandt Amdi, Kirsten Larsen og Christie Pipps. Ved samme lejlighed slap også Sten Byrner, men han blev dog dømt for mindre forhold og fik en betinget dom.

Umiddelbart efter rejste de ud af landet, og ingen ved med sikkerhed i dag, hvor de opholder sig.

Derfor har anklagemyndigheden haft besvær med at forkynde over for de tiltalte, at sagen er anket til landsretten.

Det fik i 2011 anklageren til at indrykke en kundgørelse i Statstidende, og den model blev godkendt af landsretten. Det var første gang i dansk retshistorie, at den manøvre blev taget i anvendelse.

Hvis Højesteret godkender fremgangsmåden, kan ankesagen i princippet køre videre. Også for Malene Gunst, som det lykkedes for myndighederne at overbringe ankemeddelelsen, da hun mellemlandede i London under en rejse fra Mexico.

Men spørgsmålet er naturligvis så, om de tiltalte overhovedet vil møde op, den dag, sagen begynder.

Den eneste Tvind-leder, der ikke er flygtet, og som har været villig til at forsvare sig mod anklagerne, er talsmanden Poul Jørgensen.

Han begik underslæb for 15 millioner kroner mod en fond, hvor en del penge blev brugt til en luksuslejlighed i Miami. Desuden deltog han i skattesvig for i alt 53 millioner kroner. Straffen blev ubetinget fængsel i to år og seks måneder.