Krimi

Højesteret skal vurdere spionsag

Højesteret får nu mulighed for at be-dømme spionsagen, hvor den finskfødte forsker Timo Kivimäki er tiltalt efter straffelovens milde spionparagraf.

Ifølge ekstrabladet.dk har Procesbevillingsnævnet givet Kivimäkis forsvarsadvokat, Anders Nemeth, tilladelse til at indbringe spørgsmålet om lukkede døre i sagen for Højesteret.

Sagen drejer sig om, at Kivimäki i strid med loven har udleveret oplysninger til medarbejdere på den russiske ambassade i Danmark.

Hvad Kivimäki mere nøjagtig er tiltalt for henstår i det uvisse. Retten i Glostrup har med Østre Landsrets velsignelse nemlig bestemt, at sagen skal køre for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at både anklageskriftet i sagen, og de oplysninger, som bliver fremlagt under domsforhandlingen ikke bliver offentligt tilgængelige. Dommerne har valgt at hemmeligholde sagen af hensyn til fremmede magter, som det hedder.

Møder fortsætter for lukkede døre

Normalt kan spørgsmål om for eksempel lukkede døre kun afprøves ved to retsinstanser. Men Procesbevillingsnævnet kan i særligt principielle sager give grønt lys for at også Højesteret skal høres.

Sagen mod Timo Kivimäki er allerede gået i gang ved Retten i Glostrup. Derfor får Højesterets afgørelse i sagen umiddelbart ingen betydning, da retsmøderne i Glostrup vil fortsætte for lukkede døre.

"Højesteret kan ikke nå at tage stilling, inden dommen afsiges den 31. maj. Men dels kan Højesterets kendelse få betydningen for kommende sager, dels for en eventuel ankesag," siger Anders Nemeth til ekstrabladet.dk.

Skulle Højesteret beslutte sig for at omstøde kendelserne fra by- og landsret, vil det formentlig også betyde, at pressen og dermed offentligheden vil kunne få indsigt i retsbøgerne fra den verserende retssag.

Det vil betyde, at de nærmere detaljer omkring anklagemyndighedens tiltale mod Kivimäki og Kivimäkis forklaring vil komme for en dag.