Krimi

Kongeørn dræbt med forgiftet kød

Naturstyrelsen har været hos politiet, efter en sjælden kongeørn blev fundet død i en skov ved Tjele nordvest for Randers.

Ørnen viste ingen tegn på fysiske skader, og derfor blev den sendt til undersøgelser på Veterinærinstituttet. Og undersøgelsen viste, at ørnen var blevet forgiftet.

"Alt tyder på, at nogen har lagt kød ud i naturen med giften carbofuran. Måske var kødet ikke tiltænkt kongeørnen, men det er helt vanvittigt, at det kan ske. Derfor skal vi have sagen her undersøgt," siger skovrider i Naturstyrelsen i Kronjylland, Peter Brostrøm, der har anmeldt forgiftningen af den store ørn til Midt- og Vestjyllands Politi.

Havde indtaget uhyre giftigt stof

Prøver har vist, at kongeørnen havde giftstoffet carbufuran i maven sammen med rester af kød, som ørnen har spist. Carbuforan er uhyre giftigt og er forbudt i Europa og en lang række vestlige lande. Giften virker så dødeligt på fugle, at kongeørnen er død på meget kort tid.

Kongeørnen er en af de mest sjældne fugle herhjemme. Der er kun ganske få ynglende par i Danmark. Den dræbte ørn fra Tjele er en ung han på cirka 3,5 år. Den var ringmærket, og man kan se, at den blev udklækket i Sverige.