Spiontiltalt professor: Jeg er uskyldig

Retten i Glostrup tog tirsdag morgen hul på den første spionagesag herhjemme i mange år.

På vej ind i retten erklærede den spiontiltalte professor Timo Kivimäki, at han ikke er skyldig i den rejste anklage om spionage til fordel for Rusland.

"Jeg vil erklære mig for ikke skyldig," sagde han, da han ankom til Retten i Glostrup.

Sagen kommer til at køre fuldstændigt mørkelagt, fordi retsvæsnet har skønnet, at hensynet til Rusland skal sættes højere end de almindelige regler om offentlighed i retsplejen.

"Jeg beklager, at der skal være al denne hemmeligholdelse. Jeg ville gerne, at det hele skulle være åbent, men jeg kan ikke gøre noget ved det," lød det fra sagens hovedperson.

Klokken to minutter i ni fandt retten det lille røde skilt med "Lukkede Døre" frem og dér ender offentlighedens mulighed for at få at vide, præcist hvad det er, som Politiets Efterretningstjeneste har på den finske forsker.

Tvivl om mulighed for at give egen version

Han er tiltalt efter den milde spionageparagraf, fordi han mod betaling skulle have forsynet russerne med sikkerhedspolitiske analyser og med navne på studerende på Københavns Universitet.

Når en sag kører for lukkede døre, så vil det normalt forhindre alle parter i at fortælle, hvad der sker i retssalen.

Så det er et åbent spørgsmål, om den tiltalte forsker selv nogen sinde får mulighed for at give sin version af, hvad der er op og ned i den første spionagesag herhjemme i mange år.

"Jeg ved det ikke," siger Kivimäki på spørgsmålet om, han tror, at han selv kan komme til at forklare sig i offentligheden.