Krimi

Spionsags skæbne afgøres i næste uge

Tre dommere i Østre Landsret besluttede torsdag at fortsætte hemmelighedskræmmeriet i sagen mod en spionagetiltalt forsker fra Københavns Universitet.

Retten i Glostrup har tidligere mørkelagt sagen mest muligt. Ikke alene har retten besluttet, at selve retssagen mod forskeren skal foregå for lukkede døre. Retten bestemte nemlig, at sagen skal køre for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Det vil sige, at anklagemyndighedens begrundelser for at lukke dørene i selve retssagen i sig selv er så hemmelige, at de kun kan fremlægges i et lukket retsmøde. Anklageren har fremført forholdet til fremmede magter som en begrundelse for dørlukningen.

Afgørelsen fra Glostrup om dobbeltlukkede døre er blevet kæret til Østre Landsret af repræsentanter fra pressen, som henviser til offentlighedens interesse i sagen.

Landsretten meddelte i et retsmøde torsdag, at den vil give sin vurdering af den del af sagen mandag den 7. maj klokken 10.

Herefter skulle landsretten i selvsamme retsmøde tage stilling til kæremålet om, hvorvidt selve hovedforhandlingen i sagen skal foregå bag lukkede døre. Det forlangte statsadvokat Gyrithe Ulrich også skulle foregå for lukkede døre.

Dermed udviklede retsmødet sig til, at landsretten i princippet skulle tage stilling til et spørgsmål, som var præcis det samme, som kæremålet om dobbeltlukkede døre fra Retten i Glostrup drejede sig om.

Dagbladet Politiken og Ritzau protesterede på vegne af pressen mod denne dørlukning, mens Gyrithe Ulrich endnu en gang henviste til forholdet til fremmede magter og sagens karakter.

Landsrettens tre dommere forlod herefter retslokalet i et minuts tid, inden de vendte tilbage og meddelte, at dørene ville blive lukket.

Landsretten valgte ikke at give en selvstændig begrundelse for dørlukningen, men henviste til den begrundelse, som Retten i Glostrup kom med, da man den 26. april valgte at lukke dørene i sagen første gang.

Den 7. maj vil landsretten afsige kendelse om begge kæremål. Altså både om de dobbeltlukkede døre og om, hvorvidt selve retssagen mod forskeren skal være lukket.