Krimi

Tvind vil have Højesteret på banen

Der er endnu ikke fri bane for anklagemyndigheden til langt om længe at gennemføre straffesagen mod Mogens Amdi Petersen og tre andre fra Tvind.

Ganske vist har Vestre Landsret tirsdag sagt ja til, at den oprindelige dom i byretten kan ankes til landsretten. Men forsvarerne vil nu forsøge at gå videre til Højesteret for at få lavet kendelsen om.

"Vi er overraskede over det resultat, man er nået frem til, siger advokat Niels Ulrik Heine," der er forsvarer for den tiltalte Kirsten Larsen.

Derfor vil han bede Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære kendelsen til landets øverste domstol.

En enkelt blev dømt

Landsretten har accepteret, at Tvind-lederne Mogens Amdi Petersen, Kirsten Larsen, Christie Pipps og Sten Byrner har fået besked om anken via en annonce i Statstidende.

"Det er første gang i dansk retshistorie, at det tillades," siger Niels Ulrik Heine.

Det var helt tilbage i 2006, at byretten i Ringkøbing frifandt lederne i Tvind for underslæb og groft skattesvig. En enkelt, Sten Byrner, fik dog en betinget dom på et års fængsel.

Kun talsmand Poul Jørgensen var tilgængelig, da myndighederne ville give besked om anklagemyndighedens anke, og han blev i landsretten straffet med ubetinget fængsel i to år og seks måneder.

De fire tiltalte rejste ud af Danmark straks efter dommen i 2006, og de efterlod ingen kontaktadresse, noterer landsretten.

Svært at gennemføre uden tiltalte

Den ene af anklagerne i sagen, vicestatsadvokat Erling Vestergaard, siger, at landsretten "på helt sædvanlig vis" vil beramme ankesagen, hvis landsrettens ja til en anke står ved magt.

Han mener dog ikke, at det realistisk at forestille sig, at sagen kan gennemføres, uden at de tiltalte er til stede.

"Nej, det kan man ikke forestille sig," siger Erling Vestergaard.