Krimi

Professor tiltalt for spionage

En 49-årig professor fra Københavns Universitet mistænkes for at have hjulpet russiske spioner i Danmark og er i dybeste hemmelighed blevet anholdt og tiltalt for overtrædelse af Straffelovens paragraf 108, også kaldet "den milde spionparagraf".

Det skriver Weekendavisen fredag.

Paragraffen tager sigte på personer, der - uden direkte at have afsløret statshemmeligheder - har hjulpet et fremmed efterretningsvæsen til at kunne operere i Danmark.

Sagen drejer sig om den finsk fødte Timo Kivimäki, der siden 1999 har været ansat på Københavns Universitet, hvorfra han nu er suspenderet.

Møder med fire russiske agenter

Ifølge Weekendavisen lyder anklagen på, at Timo Kivimäki under møder med i alt fire russiske agenter har leveret sikkerhedspolitiske vurderinger og informationer, som har været af interesse for den russiske efterretningstjeneste.

Han skulle endvidere have udleveret navne og oplysninger om personer i Danmark, som efterretningstjenesten kunne være interesseret i.

Kivimäki nægter sig skyldig i alle anklager.

"Russerne, jeg mødtes med, var efter min opfattelse almindelige diplomater fra ambassaden, og jeg har derfor ikke hjulpet efterretningsagenter," siger han til Weekendavisen.

Fagligt analysearbejde

Ifølge Timo Kivimäki udførte han mod betaling fagligt analysearbejde og formulerede videnskabelige argumenter inden for sikkerhedspolitik for russerne, sådan som han har gjort for talrige andre diplomater og regeringer.

Timo Kivimäki er anholdt efter straffelovens paragraf 108 for at have hjulpet russiske spioner i Danmark:

- Straffelovens paragraf 108 bliver kaldt "den milde spionstraf".

- Paragraffen tager sigte på personer, der - uden direkte at have afsløret statshemmeligheder - har hjulpet et fremmed efterretningsvæsen til at kunne operere i Danmark.

- En overtrædelse af paragraf 108 kan straffes med fængsel indtil seks år.

- Loven giver dog også mulighed for fængsel helt op til 12 år, hvis sagen drejer sig om efterretninger vedrørende militære anliggender, eller hvis det finder sted under en krig eller besættelse.

- Sagen mod Timo Kivimäki er enestående i Danmark. Dog blev forfatteren Arne Herløv Petersen i 1981 også tiltalt efter paragraf 108 - men tiltalen frafaldt efterfølgende.

Hans analyser og tilvejebringelse af argumenter har i dette tilfælde handlet om konflikterne med først Irak, siden Iran og territorialdiskussionen i Arktis.

Timo Kivimäki indrømmer dog, at han en enkelt gang overvejede, om hans kontakter fra den russiske ambassade kunne være odiøse:

"På et tidspunkt kom jeg i tvivl og henvendte mig derfor til en bekendt i Forsvarets Efterretningstjeneste. Han sagde, at hvis jeg var i tvivl, skulle jeg rapportere det til PET."

"Det syntes jeg var for drastisk, for så ville jeg jo selv blive en slags agent, og det ville jeg ikke," siger han til Weekendavisen.

Anholdt i 2010

Efter flere års overvågning blev Kivimäki den 8. september 2010 anholdt af Politiets Efterretningstjeneste (PET), og der er nu rejst tiltale mod ham ved Retten i Glostrup.

"De har også fotograferet mig sammen med russerne og optaget vore samtaler, så jeg går ud fra, at de har haft mikrofoner skjult i askebægre eller potteplanter på restauranterne," siger han til Weekendavisen.

Sagen mod Timo Kivimäki er enestående i Danmark. Dog blev forfatteren Arne Herløv Petersen i 1981 tiltalt efter samme paragraf, men tiltalen blev senere frafaldet.

"Sagen er exceptionel," siger Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Omegn, Gyrithe Ulrich, til Weekendavisen.