Krimi

Tyrkisk ambassadør vil have ROJ-dom anket

Tyrkiets ambassadør i Danmark, Ahmet Berki Dibek, er skuffet over, at tv-stationen ROJ TV fortsat kan sende efter dommen i terrorsagen.

Han opfordrer anklagemyndigheden til at anke byrettens dom til Østre Landsret.

"Dette er ikke en rimelig dom," siger ambassadøren til danske og udenlandske pressefolk.

I adskillige år har Tyrkiet lagt pres på de danske myndigheder for at få stoppet udsendelserne fra den kurdiske tv-station.

Kan stadig sende

Mens godt 100 kurdere festede på Nytorv og spillede høj musik, udtrykte ambassadør Dibek sin utilfredshed med afgørelsen.

Ganske vist findes de to medieselskaber ROJ TV og Mesopotamia Broadcast skyldige i at overtræde straffelovens terrorparagraffer ved at propagandere for oprørsbevægelsen PKK.

Men byretten afviser altså at følge anklagemyndighedens krav om også at trække stikket.

"Jeg mener, at retfærdigheden ikke er sket fyldest," siger ambassadør Dibek.

Stop udsendelserne

Ikke bare bør anklagemyndigheden anke dommen, mener ambassadøren. Også Radio- og TV-nævnet bør nu gå i aktion, siger han.

"Jeg opfordrer det danske radio- og tv-nævn til at stoppe udsendelserne, siger han. Flere gange tidligere har nævnet dog afvist at inddrage sendetilladelsen," lyder det.

"PKK vil uden tvivl betale bøderne, siger Dibek og henviser til dommen, som lyder på bøder på i alt 5,2 millioner kroner - de to selskaber skal hver betale 2,6 millioner kroner."

Anklagemyndigheden havde krævet bøder på to gange 10 millioner kroner.