Tv-station skyldig i terrorsag

En kurdisk tv-station med adresse i København bliver nu stemplet som redskab for terrorisme.

Med en dom tirsdag straffer Københavns Byret selskaberne ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S med 40 dagbøder a 65.000 for at have overtrådt terrorlovgivningen.

ROJ TV har propaganderet for PKK, ved ensidigt at gengive udtalelser fra den kurdiske guerillabevægelse. ROJ TV har været finansieret af PKK, som har haft indflydelse på, hvad stationen har bragt, lyder det i dommen.

Første dom af sin art

De to anklagere havde krævet de to selskaber idømt bøder på hver 10 millioner kroner, fordi det er nødvendigt med en "afskrækkende sanktion".

Retssagen er historisk. Det er første gang i Skandinavien, at myndighederne anklager et massemedie for terror.

Under sagen har anklagerne hævdet, at udsendelserne fra ROJ, der har et potentielt publikum på cirka 30 millioner kurdere over hele verden, er "rendyrket propaganda" for guerillabevægelsen PKK.

Vil opfordre til anke

Analyser af regnskaber afslører ifølge anklagemyndigheden, at PKK i de seneste år har pumpet i alt 231 millioner kroner ind i medieselskaberne.

Byretten afviser kravet om at fratage selskaberne retten til at drive virksomhed, da straffelovens paragraf om rettighedsfrakendelse kun gælder personer, og ikke selskaber.

"Det burde statsadvokaten og anklagerne naturligvis have været klar over, siger forsvareren for tv-stationen," Bjørn Elmquist.

Samtidig lykkedes det ikke at komme igennem med kravet om at få konfiskeret sendetilladelsen. Der er ikke - som krævet i straffeloven - tale om en genstand, der har været brugt til en strafbar handling, konkluderer dommerne.

Ifølge Bjørn Elmquist bliver det nu op til de to dømte selskaber, om sagen skal ankes til landsretten.

"Men det vil være min indstilling," siger han.

ROJ TV

Hovedpunkter i Københavns Byrets 190 sider lange dom:

PKK og dets afdelinger har begået terrorhandlinger. De fleste angreb har været rettet mod militære mål, men nogle har været rettet mod civile - turister, en bank, en tøjbutik og andre steder. Beviset er blandt andet en erklæring fra Center for Terroranalyse under PET og forklaringer indhentet i Tyrkiet. Desuden står PKK på terrorlisterne i EU, Canada, Australien, Storbritannien og USA.

Fra 7. februar 2008 til 10. februar 2010 har ROJ TV været talerør for PKK's terrorvirksomhed.

TV-stationen har gengivet budskaber fra PKK uden inddragelse af andre synspunkter. Guerillaen fremstilles i et positivt lys, og der er ikke kun tale om sympatitilkendegivelser.

Der er dog ikke bevis for, at det ogsĂĄ er sket i perioden fra 10. juni 2006 og frem til februar 2008, som der ogsĂĄ var rejst tiltale for.

I "betydeligt omfang" har PKK finansieret ROJ TV fra 2006 til 2010.

Beslutningerne om, hvad der sendes på ROJ TV, træffes af et andet kurdisk medieselskab i Belgien. I Danmark har de ansvarlige ingen indflydelse på programmerne.

Personer med tæt forbindelse til PKK har bestemt, hvad ROJ TV skal bringe om PKK, viser dokumenter fundet i Belgien.

Direktør Imdat Yilmaz's forklaring om, at han ikke har kendt til PKKs penge, tilsidesættes af byretten.

Begge de tiltalte selskaber - ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S - har fremmet PKKs virksomhed. Selskaberne straffes med hver 40 dagbøder á 65.000 kroner.

Selskaberne frifindes for pĂĄstanden om frakendelse af retten til at sende tv. Der er ikke hjemmel i straffeloven til at frakende juridiske personer (altsĂĄ selskaber, foreninger med videre) rettigheder.

Selskaberne frifindes for at fĂĄ konfiskeret senderegistreringen. Der er ikke tale om en genstand i straffelovens forstand.

Kilde: Ritzau