Ambassadør: Ville I tillade børneporno

Dagens dom over ROJ TV har efterladt den tyrkiske ambassadør i Danmark yderst frustreret, og han beder nu indgående Radio- og tv-nævnet om at lukke ned for den kurdiske tv-station.

"Der ligger en dom nu. ROJ TV er talerør for en terrororganisation," siger ambassadøren Ahmet Berki Dibek og tilføjer:

"Ville man stille en platform til rådighed til børnepornografi? Til narkopushere? Det tror jeg ikke på. Hvorfor kan man så tolerere en tv-station, der laver propaganda for terrorisme i Danmark?"

Tre gange tidligere har Radio- og tv-nævnet undersøgt, om ROJ TV tilskynder til had i deres udsendelser. Men ingen af gangene har nævnet fundet grund til at lukke ned for sendesignalet i København.

Vil nærlæse dom

Nu vil nævnet nærlæse byrettens dom og afvente, om den ankes, inden det beslutter, om der skal oprettes en ny sag mod den kurdiske tv-station.

"Hvis det ikke sker, vil PKK betale bøden og fortsætte med at sende propaganda for terror. Det skal forhindres," raser Ahmet Berki Dibek.

Den tyrkiske ambassadørs vrede bunder i, at ROJ TV tirsdag blev dømt skyldig i terrorvirksomhed, men samtidig får lov at fortsætte med at sende.

Der findes nemlig ikke hjemmel i loven til at fratage tv-stationen den ret, fastslog dommeren. Og derfor er det nu op til Radio- og tv-nævnet at vurdere, om ROJ TV's udsendelser fremmer had og terrorisme.

Kræver stationen lukket

Ambassadørens holdning deles af blandt andre Dansk Folkeparti, der kræver stationen lukket hurtigst muligt.

"Nu er PKK, der står bag stationen, jo ikke en terrororganisation, som ret mange danskere kender ret meget til," siger medieordfører Morten Marinus.

"Men hvis man forestillede sig, at det var al-Qaeda eller Hizbollah, der havde en tv-station i Danmark, som fremmede terror, og vi så ikke kunne lukke den, så tror jeg folk kan forstå alvoren af det her," tilføjer han.