Krimi

Firma dømt for ulovlig handel med Saddam

Bilvirksomheden Bukkehave Corporation i Svendborg er i Østre Landsret blevet dømt til at betale 10 millioner kroner, som firmaet har tjent på ulovlig handel med det irakiske styre under Saddam Hussein.

Dermed har landsretten nedsat det beløb, som byretten havde fastsat. Retten i Svendborg afgjorde i februar, at firmaet skulle have konfiskeret 25 millioner kroner.

Virksomheden var tiltalt for at have handlet ulovligt med Saddam Hussein i løbet af to år fra sommeren 2000 til sommeren 2002. I den periode havde FN etableret en handelsembargo under det såkaldte olie-for-mad program.

Konfiskerer millioner

Bukkehave har i perioden solgt lastbiler og reservedele for 125 millioner kroner til Irak. For at få kontrakterne havde firmaet forpligtet sig til at betale en del af værdien til det irakiske styre.

Bagmandspolitiet havde nedlagt påstand om, at firmaet skulle have konfiskeret 29,5 millioner kroner.

Landsretten fastslår i sin afgørelse, at Svendborg-virksomheden forsætligt har overtrådt lovgivningen om handelsembargoen mod Irak.

Men strafansvaret i sagen er forældet. Derfor slipper ejeren af Bukkehave, Christian Haar, for fængselsstraf.

Fristen for konfiskation er imidlertid ikke forældet. Derfor har landsretten besluttet at konfiskere virksomhedens skønnede fortjeneste på de indgåede kontrakter med Irak. Beløbet er af landsretten fastsat til 10 millioner kroner.

Landsretten har trukket beløb ud, der blev sendt videre til Irak og til en agent i Jordan, fordi selskabet ikke opnåede en berigelse derved.

En tilfreds virksomshedsejer

BukkehaveCorporations ejer, Christian Haar, havde hyret advokat Jakob Lund Poulsen, der netop har været forsvarer i straffesagen mod Amagermanden, til at føre ankesagen. Han tilskriver det ikke mindst advokaten, at landsrettens afgørelse fald ud til hans tilfredshed.

"Landsretten har tydeligvis lyttet til vore argumenter og er nået frem til en afgørelse, som vi finder langt mere afbalanceret end byrettens dom, "siger Christian Haar i en pressemeddelelse.